Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Reakce starosty Dalibora Mlejnského na článek v ČTK

Musím vyjádřit podivení, jaká tvrdá slova dnes padala na adresu Městské části Prahy 11 v zahraničním výboru Senátu Parlamentu ČR a zároveň vyjádřit svůj nesouhlas s tím, že jsme nedostali příležitost objasnit naše rozhodnutí ve věci navrácení objektu v Donovalské ulici jeho původnímu účelu - předškolnímu zařízení. Nemůžeme souhlasit s postupem „O nás, bez nás“.

Smlouva s občanským sdružením Společnou cestou byla uzavřena 14. 10. 1998. Nájem byl sjednán na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce. Od podepsání smlouvy uplynulo už více než deset let. Deset let, kdy potřeby, programy i projekty městské části zrají a mění se. Přestože naše městská část nemá žádný smluvní či jiný právní vztah přímo s klientkami azylového domu a není tedy na základě zákona či rozhodnutí soudu povinna poskytnout jim náhradní byt či náhradní ubytování, musím konstatovat, že o všechny potřebné matky a jejich rodiny, které mají trvalé bydliště na území naší městské části jsme se postarali a poskytli jim bydlení. Magistrát hl. města Prahy se postaral o zbývající rodiny. Poradenskou činnost, kterou částečně na území městské části Praha 11 pokrývalo sdružení Společnou cestou zajistí Odbor sociálních věcí a zdravotnictví ÚMČ, který tuto činnost vykonával i před vznikem o.s. a je k těmto úkonům naprosto kompetentní.


Argumenty, že naše městská část mohla pro účely zřízení mateřské školy využít jiných objektů, jsou nerelevantní Z pohledu Městské části Prahy 11 je ekonomicky nesrovnatelně výhodnější stavebně upravit původní objekt předškolního zařízení v Donovalské ulici, než budovat novou školu na zelené louce.


Naše rozhodnutí bylo správné, bylo svéprávné a před všemi, kteří budou chtít slyšet náš názor, si jej dokážeme obhájit.


Dalibor Mlejnský

Starosta městské části Praha 11

3.6.2009 20:48:06 | přečteno 2403x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load