Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Radní Jiří Janeček se dohodl se seniory

Přes rok trvající připomínková jednání se zástupci seniorů ohledně nájemních smluv v bývalých penzionech skončila dohodou. Magistrát více posílí garanci seniorům - po vypršení doby platnosti smlouvy bude s každým nájemníkem podepsána smlouva nová na další období. „Dohodli jsme se, že drobnou úpravou smlouvy budeme seniorům garantovat po devítileté platnosti smlouvy vždy její nové uzavření a to za stejných podmínek, i když podobnou garanci obsahovala také původní smlouva,“ popisoval dohodu radní pro sociální oblast Jiří Janeček po jednání se zástupci seniorů, které vedl Jaroslav Štraus. Ten společně s poslancem ČR Stanislavem Křečkem následně tuto úpravu také písemně odsouhlasil.

„Je to kompromis, který seniorům umožní doživotní užívání těchto bytů a současně budou pro město vytvořeny záruky, že tyto byty budou výhradně určeny k obsazování a užívání seniory, u nichž to bude ze sociálních i zdravotních důvodů žádoucí a kteří tyto byty užívají, či budou magistrátem jmenovitě vybráni,“ řekl po jednání Jaroslav Štraus s tím, že nyní vyzve seniory, aby smlouvy už podepsali. Hlavní město kvůli platnosti zákona o sociálních službách, který nezahrnul penziony pro seniory do sociálních zařízení, muselo tato zařízení převést pod bytový odbor jako klasické bytové domy s pravidly hlavního města pro nájemní bydlení.

„Naším záměrem nebylo poškodit stávající klienty, i když klienti musí uzavřít klasické nájemní smlouvy, ale jiné varianty se ukazovaly jako velmi obtížně realizovatelné,“ popisuje radní Janeček s tím, že budou uzavírány na dobu určitou celkem 9 let. „Smlouvy zůstávají ve stejném znění, jenom k nim přibude dodatek, aby se nemuseli nájemníci obávat, že by je někdo chtěl po jejich vypršení vyhazovat z bytu. Pokud budou plnit všechny stanovené podmínky, tedy platit nájemné, bude s nimi po jejím vypršení automaticky uzavřená nová smlouva. Zároveň jim je, vzhledem k nově schváleným pravidlům hlavního města k přijímání klientů do domovů seniorů, zaručeno i to, že v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu jim bude do těchto zařízení nabídnut přechod s adekvátní péčí,“ doplnil radní Janeček.

I když už téměř dvě třetiny seniorů nájemní smlouvy podepsaly, zbylá třetina k nim měla výhrady. „Doufám, že nyní je tato záležitost za námi a poopravené smlouvy budou i touto částí obyvatel bývalých penzionů podepsány. Těm, kteří smlouvu již mají, bude k podpisu nabídnut zmiňovaný dodatek,“ konstatoval radní Janeček.

23.9.2008 10:56:05 | přečteno 2163x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load