Radní Jiří Janeček se dohodl se seniory

Přes rok trvající připomínková jednání se zástupci seniorů ohledně nájemních smluv v bývalých penzionech skončila dohodou. Magistrát více posílí garanci seniorům - po vypršení doby platnosti smlouvy bude s každým nájemníkem podepsána smlouva nová na další období. „Dohodli jsme se, že drobnou úpravou smlouvy budeme seniorům garantovat po devítileté platnosti smlouvy vždy její nové uzavření a to za stejných podmínek, i když podobnou garanci obsahovala také původní smlouva,“ popisoval dohodu radní pro sociální oblast Jiří Janeček po jednání se zástupci seniorů, které vedl Jaroslav Štraus. Ten společně s poslancem ČR Stanislavem Křečkem následně tuto úpravu také písemně odsouhlasil.

„Je to kompromis, který seniorům umožní doživotní užívání těchto bytů a současně budou pro město vytvořeny záruky, že tyto byty budou výhradně určeny k obsazování a užívání seniory, u nichž to bude ze sociálních i zdravotních důvodů žádoucí a kteří tyto byty užívají, či budou magistrátem jmenovitě vybráni,“ řekl po jednání Jaroslav Štraus s tím, že nyní vyzve seniory, aby smlouvy už podepsali. Hlavní město kvůli platnosti zákona o sociálních službách, který nezahrnul penziony pro seniory do sociálních zařízení, muselo tato zařízení převést pod bytový odbor jako klasické bytové domy s pravidly hlavního města pro nájemní bydlení.

„Naším záměrem nebylo poškodit stávající klienty, i když klienti musí uzavřít klasické nájemní smlouvy, ale jiné varianty se ukazovaly jako velmi obtížně realizovatelné,“ popisuje radní Janeček s tím, že budou uzavírány na dobu určitou celkem 9 let. „Smlouvy zůstávají ve stejném znění, jenom k nim přibude dodatek, aby se nemuseli nájemníci obávat, že by je někdo chtěl po jejich vypršení vyhazovat z bytu. Pokud budou plnit všechny stanovené podmínky, tedy platit nájemné, bude s nimi po jejím vypršení automaticky uzavřená nová smlouva. Zároveň jim je, vzhledem k nově schváleným pravidlům hlavního města k přijímání klientů do domovů seniorů, zaručeno i to, že v případě náhlého zhoršení zdravotního stavu jim bude do těchto zařízení nabídnut přechod s adekvátní péčí,“ doplnil radní Janeček.

I když už téměř dvě třetiny seniorů nájemní smlouvy podepsaly, zbylá třetina k nim měla výhrady. „Doufám, že nyní je tato záležitost za námi a poopravené smlouvy budou i touto částí obyvatel bývalých penzionů podepsány. Těm, kteří smlouvu již mají, bude k podpisu nabídnut zmiňovaný dodatek,“ konstatoval radní Janeček.

Vytvořeno 23.9.2008 10:56:05 | přečteno 2304x | Daniel Potocký
load