Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Rada MČ Praha 11 bude požadovat právní odpovědnost za nestandardní pronájmy a další pochybení

Na dnešním zasedání Rady městské části Praha 11 byla radním předložena zpráva předsedy kontrolního výboru, která se zabývá dvanácti jednotlivými případy, které si nechala městská část prostřednictvím tohoto výboru vypracovat. U osmi kontrol auditů nevyslovili kontroloři žádné výhrady, v jednom případě nalezli drobné nedostatky, další případy se dokonce dočkaly pochval za výběrové řízení, dobré hospodaření s prostředky daňových poplatníků či provedení stavby. U některých případů ale byly shledány hrubé nedostatky a chyby.

Jedná se například o tři dlouhodobé pronájmy pozemků, které byly uskutečněny v letech 1992, 1996 a 2002. K tomuto auditoři konstatovali, že smlouvy není možné vypovědět, nájemci si pozemky zastavěli a tyto budovy zůstanou i po skončení například čtyřicetiletého nájmu v jejich vlastnictví. Je zde podezření, že dlouhodobými pronájmy chtěla tehdejší Rada městské části obejít zastupitelstvo. Problém byl nalezen také u pronájmu garáží u metra Háje. V roce 2003 rozhodla městská část o pronájmu těchto nebytových prostor a výsledkem celé této operace je prokazatelný a nevymahatelný dluh společnosti KIFARA CZ vůči městské části ve výši 2.420.818 korun. Podle auditorů tento dluh opět vznikl pochybením městské části. Je tu také více než dvacet let táhnoucí se kauza budovy Sandra. Zde audit odhalil vršení chyb vedení městské části od roku 2001. To nedůsledně vymáhalo svá vlastnická práva a neřešilo problémy dostatečně razantně, což vedlo ke zbavení práv městské části k této budově.

Předseda kontrolního výboru navrhuje pokračovat v kontrolách i v příštím roce, zvážit posílení právního odboru a uskutečnit školení vedoucích pracovníků v souvislosti s realizací výběrových či poptávkových řízení. Zároveň také navrhuje zvážit případné právní kroky v kauze společnosti KIFARA a vyvodit případnou právní odpovědnost za nestandardní pronájem a prodej budovy Sandra. Rada městské části toto vzala na vědomí a doporučila starostovi vše projednat s právníky a v nejbližších dnech zahájit všechny příslušné právní kroky.

V Praze dne 7. 3. 2012
Andrea Wolfová
Tisková mluvčí městské části Praha 11 

ikona souboruTisková zpráva

7.3.2012 15:05:57 | přečteno 1516x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load