První polovina roku 2008 v policejních statistikách

Území městské části Praha 11 pokrývají oblasti dvou základních útvarů Policie ČR náležejících k Obvodnímu ředitelství Prahy 4 a jednoho částečně. Jedná se o místní oddělení policie v Kaplanově, Hráského ulici a v Bojanovické ulici na Spořilově. Na území Jižního Města policie za první pololetí roku 2008 evidovala celkem 2006 spáchaných trestných činů. Jejich počet je tedy o 121 případ nižší oproti stejnému období roku 2007, což procentuálně činní 5,7 %.

Policisté v první polovině roku zaznamenali 50 násilných trestných činů, z toho například 25 loupeží nebo 13 ublížení na zdraví. Porovnáním se stavem první poloviny roku 2007 zjistíme, že počet loupeží je nižší o 50%, nedošlo ani k žádnému trestnému činu vraždy. Trestné činy znásilnění byly zaznamenány dva.

Co se týče oblasti majetkových deliktů i zde je patrný pokles počtu trestných činů. Celkově jich bylo na Jižním Městě spácháno 1 657, což je o plných 76 případů méně než v první polovině roku 2007. Nejvýznamnější pokles se týká vloupání do rodinných domů, zde je pokles o téměř o 80% (9 vloupání oproti 47) a také ve věci trestného činu podvodu (16 ve srovnání s 49 případy v roce 2007). Výskyt krádeží aut je s porovnávaným obdobím minulého roku přibližně stejný (250 krádeží oproti 236 v roce 2007), zvýšení vykazuje trestná činnosti týkající se vykrádání aut (615 případů ve srovnání s 574 roku minulého). Naopak snížení bylo zjištěno v oblasti hospodářské kriminality. Na Jižním Městě se policie loni zabývala 123 případy, letos jen 86, přičemž nejvyšší pokles vykazují úvěrové podvody (11 šetření oproti 39 v roce 2007).

Na území MČ Praha 11 se v první polovině roku 2008 staly 694 dopravní nehody, pokles ve srovnání s rokem 2007 tedy činí přibližně 14 %. Těžce zraněno bylo 12 a lehce 38 osob, nikdo nebyl usmrcen.

Vytvořeno 21.10.2008 14:17:49 | přečteno 1969x | Daniel Potocký
load