Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Projekt Opravme si chodníky na Jižním Městě pokračuje

Obyvatelé Jižního Města mohou už třetím rokem informovat radnici o závadách na chodnících ve své městské části. „Lidé nám hlásí závady a my potom s ohledem na majetkové vztahy buď chodník sami opravíme, nebo předáme jejich informaci s požadavkem na opravu příslušnému správci komunikace,“ říká na úvod starosta Dalibor Mlejnský.

Pokud je závada havarijního charakteru, je opravena v nejkratší možné době, pokud závada nemá tento charakter, jsou potřebné opravy evidovány a po dosažení finančního objemu, který je nutný pro získání příznivé ceny (tak aby byly finanční prostředky efektivně vynaloženy), jsou najednou opraveny. „Při nahlášení závady je potřeba přesně určit místo, které mohou lidé specifikovat například pomocí identifikačních čísel na sloupech veřejného osvětlení, popřípadě pomocí popisných čísel na domech. Identifikaci také pomůže, přiložení fotografie“ říká Dalibor Mlejnský.

Pro hlášení závad na chodníku byla speciálně zřízena e-mailová adresa: opravmesichodnik@praha11.cz. Je také ale možné využít MMS služby.Občané městské části mohou prostřednictvím MMS zpráv a e-mailem zasílat na adresu mms@praha11.cz  fotografie s upozorněním na nedostatky, které se na území městské části Praha 11 vyskytují. K zaslané fotografii uvede pracovník městské části datum přijetí a odbor, který je za řešení problému odpovědný. Stav svého požadavku potom může každý sledovat na webu Prahy 11 v sekci MMS.

„Naší snahou je, aby obyvatelé v co největší míře mohli přispívat k odstraňování nedostatků a řešení problémů, které se na území městské části Praha 11 vyskytnou. Stejně tak například přijímáme náměty na takzvané přešlapy. Lidé si často zkracují cesty ve svých vnitroblocích nebo k autobusovým zastávkám. Takové cesty jsou tu někdy už od dob výstavby Jižního Města a chodci je mnohdy využívají častěji než vystavěné chodníky. Na žádosti občanů z takových oblíbených cest potom vystavíme kultivované cesty,“ doplňuje starosta Mlejnský. V návaznosti na tyto náměty městská část Praha 11 v minulých letech vybudovala z přešlapů již několik kilometrů chodníků.

V Praze dne 2. 3. 2012
Andrea Wolfová 

ikona souboruTisková zpráva

Další info: rubrika Doprava - Opravme si chodníky nebo článek Program opravy, údržba chodníků a přešlapy.

2.3.2012 12:37:04 | přečteno 1627x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load