Prohlášení vedení městské části Praha 11 k protestu občanského sdružení Společnou cestou

Městská část Praha 11 se důrazně ohrazuje vůči některým formulacím obsaženým v dnešní tiskové zprávě občanského sdružení Společnou cestou a občanské iniciativy SOS-azyl nazvané Protest proti pokusu zrušit azylový dům v Praze 11.

Ve středu 25. února 2009 se v budově Úřadu městské části Praha 11 uskutečnilo jednání zástupce starosty Jana Meixnera se zástupci Českobratrské církve evangelické panem Mgr. Ing. Karlem Matějkou, MTh. a panem farářem Michalem Šourkem. Na této schůzce byli přítomni též vedoucí odboru kancelář starosty Josef Škvor a vedoucí oddělení styku s veřejností Andrea Wolfová.

Jednání se konalo z iniciativy místostarosty odpovědného za sociální věci, zdravotnictví a školství v souvislosti s výpovědí z nájmu nebytových prostor pro občanské sdružení Společnou cestou v objektu Donovalská 1862. Týkalo se zejména nabídky další spolupráce v sociální oblasti s Českobratrskou církví evangelickou, jejíž kostel Milíče z Kroměříže se nachází v těsném sousedství azylového domu, a se sdružením úzce spolupracuje.

Předmětem nabídky učiněné před všemi zúčastněnými byla možnost podílet se na sociálních projektech městské části a rozšíření sociální činnosti Českobratrské církve evangelické na území Jižního Města. To však bylo panem Matějkou opakovaně odmítnuto.

Místostarosta Meixner byl na jednání požádán o prodloužení nájemní smlouvy s o. s. Společnou cestou. Na to oba jednající upozornil, že o výpovědi rozhodla rada městské části, která o této věci jednala dokonce dvakrát. Naposled při svém řádném jednání 4. února 2009 za účasti místopředsedkyně sdružení Mileny Svobodové. Na tomto jednání paní Svobodová mimo jiné konstatovala, že si je vědoma, že po právní stránce je výpověď z nájmu v naprostém pořádku.

Je proto nesmírně zarážející, že v tiskové zprávě podepsané panem Matějkou a paní Svobodovou (která se této schůzky nezúčastnila), je jednání místostarosty městské části Praha 11 interpretováno jako: „Dle našeho názoru se tato situace již velice blíží úmyslné diskriminaci Českobratrské církve evangelické,……“

S politováním musíme konstatovat, že obdobné formulace, a máme právo se domnívat, že účelově zkreslené, jsou v otevřeném dopise sdružení ze dne 25. února 2009 podsouvány i primátoru hlavního města MUDr. Pavlu Bémovi.

Za vedení městské části Praha 11

Jan Meixner, zástupce starosty

Praha 26. 2. 2009

ikona souboruTZ azylový dům ikona souboruDopis azyl primátorovi ikona souboruUsnesení ZHMP k azylovému domu

Vytvořeno 26.2.2009 18:29:51 | přečteno 2285x | PaedDr. Josef Škvor
load