Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Prohlášení vedení městské části Praha 11 k protestu občanského sdružení Společnou cestou

Městská část Praha 11 se důrazně ohrazuje vůči některým formulacím obsaženým v dnešní tiskové zprávě občanského sdružení Společnou cestou a občanské iniciativy SOS-azyl nazvané Protest proti pokusu zrušit azylový dům v Praze 11.

Ve středu 25. února 2009 se v budově Úřadu městské části Praha 11 uskutečnilo jednání zástupce starosty Jana Meixnera se zástupci Českobratrské církve evangelické panem Mgr. Ing. Karlem Matějkou, MTh. a panem farářem Michalem Šourkem. Na této schůzce byli přítomni též vedoucí odboru kancelář starosty Josef Škvor a vedoucí oddělení styku s veřejností Andrea Wolfová.

Jednání se konalo z iniciativy místostarosty odpovědného za sociální věci, zdravotnictví a školství v souvislosti s výpovědí z nájmu nebytových prostor pro občanské sdružení Společnou cestou v objektu Donovalská 1862. Týkalo se zejména nabídky další spolupráce v sociální oblasti s Českobratrskou církví evangelickou, jejíž kostel Milíče z Kroměříže se nachází v těsném sousedství azylového domu, a se sdružením úzce spolupracuje.

Předmětem nabídky učiněné před všemi zúčastněnými byla možnost podílet se na sociálních projektech městské části a rozšíření sociální činnosti Českobratrské církve evangelické na území Jižního Města. To však bylo panem Matějkou opakovaně odmítnuto.

Místostarosta Meixner byl na jednání požádán o prodloužení nájemní smlouvy s o. s. Společnou cestou. Na to oba jednající upozornil, že o výpovědi rozhodla rada městské části, která o této věci jednala dokonce dvakrát. Naposled při svém řádném jednání 4. února 2009 za účasti místopředsedkyně sdružení Mileny Svobodové. Na tomto jednání paní Svobodová mimo jiné konstatovala, že si je vědoma, že po právní stránce je výpověď z nájmu v naprostém pořádku.

Je proto nesmírně zarážející, že v tiskové zprávě podepsané panem Matějkou a paní Svobodovou (která se této schůzky nezúčastnila), je jednání místostarosty městské části Praha 11 interpretováno jako: „Dle našeho názoru se tato situace již velice blíží úmyslné diskriminaci Českobratrské církve evangelické,……“

S politováním musíme konstatovat, že obdobné formulace, a máme právo se domnívat, že účelově zkreslené, jsou v otevřeném dopise sdružení ze dne 25. února 2009 podsouvány i primátoru hlavního města MUDr. Pavlu Bémovi.

Za vedení městské části Praha 11

Jan Meixner, zástupce starosty

Praha 26. 2. 2009

ikona souboruTZ azylový dům ikona souboruDopis azyl primátorovi ikona souboruUsnesení ZHMP k azylovému domu

26.2.2009 18:29:51 | přečteno 2123x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load