Prohlášení starosty městské části Praha 11 Dalibora Mlejnského

V souvislosti s požárem tržnice v pražské Libuši, který se na začátku listopadu citelně dotkl i obyvatel Jižního Města, starosta městské části Praha 11 vydal následující prohlášení:

1. V návaznosti na rozsáhlý požár tržnice v areálu SAPA v Praze-Libuši, který ve dnech 6. - 7. listopadu 2008 výrazně omezil život obyvatel městské části Praha 11, žádám Bezpečnostní výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy o důkladné prozkoumání a návrh dalších opatření pro zajištění bezpečnosti obyvatel ve vztahu k protipožárním opatřením.

2. Z důvodů povinnosti ochrany života obyvatel městské části Praha 11 žádám Bezpečnostní výbor Zastupitelstva hlavního města Prahy o projednání možnosti eliminace podobných objektů, jejichž činnost a stav ať přímo či nepřímo ohrožují životy a zdraví obyvatel žijících v jejich okolí. Subjekty tohoto charakteru nemají podle mého názoru v hustě obydlených lokalitách své opodstatnění.

3. Městská část Praha 11 v rámci projektu Bezpečné Jižní Město téma ochrany obyvatel intenzivně řeší prostřednictvím oddělení krizového řízení s Obvodním ředitelstvím městské policie Praha 11, Policií České republiky, Hasičským záchranným sborem hlavního města Prahy a společností Ochrana obyvatel. Zaměřujeme se na objekty se složitými podmínkami pro zásah záchranných složek. Kontrolujeme dodržování povinností stanovených předpisy o požární ochraně a uskutečňujeme komplexní i tematické kontroly. V rámci projektu realizujeme cvičné evakuace.

4. Městská část Praha 11 si je vědoma i nebezpečí, které vzniká špatnou průjezdností komunikací, proto na části svého území zřizuje v rámci projektu Bezpečné Jižní Město obytné zóny umožňující bezproblémový průjezd vozidel integrovaného záchranného systému. Pro městskou část je s ohledem na charakter zástavby požární ochrana jedním z nejzásadnějších témat spojených s bezpečností obyvatel.

Praha 12. listopadu 2008

Mgr. Dalibor Mlejnský, starosta městské části Praha 11

Vytvořeno 12.11.2008 13:57:44 | přečteno 1955x | Daniel Potocký
load