PROHLÁŠENÍ STAROSTY - Ke snížení dopadů ekonomické krize na život občanů městské části Praha 11

Hospodářská krize. Téma, které se bohužel a nezpochybnitelně promítne do života každého z nás. Městská část Praha 11 se snaží eliminovat dopady krize na kvalitu života obyvatel Jižního Města, a to jak přijímáním nových opatření, tak pokračováním v dosud započatých projektech a aktivitách. Vedení městské části bude na svých jednáních pravidelně diskutovat o krocích umožňujících zmírnění dopadu hrozící ekonomické krize. Protikrizová opatření se stanou pravidelným bodem jednání Rady městské části Praha 11. Největší důraz bude kladen na oblast sociální a bytové politiky, podporu seniorů a rodin s malými dětmi, ale také podporu vzdělávání, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Hospodaříme s vyváženým rozpočtem, kterého by se krize v zásadě neměla dotknout, proto mohou i nadále pokračovat plánované investiční akce a další činnosti.

 • REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ. Budování multifunkční sportovní haly a horolezecké haly. Kromě toho bude pokračovat regenerace škol a domů ve správě městské části.
 • ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL. Městská část vytvoří v nevyužitých prostorách základních škol detašovaná pracoviště škol mateřských. Dále zřídí nové prostory pro mateřské školy v budovách, které původně sloužily pro účely předškolních zařízení. Letos se navýší počet o 350 míst, z čehož vyplývá, že 350 maminek bude moci jít do zaměstnání.
 • OZDRAVNÉ POBYTY pro všechny děti, které navštěvují základní školu na území Prahy 11, jsou ZDARMA. Městská část Praha 11 každému dítěti hradí pobyt v hodnotě 4 000,- Kč, čímž pomáhá rodinám s často napjatým rozpočtem.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY dotované městskou částí. Jedná se o další sociální opatření vstřícné k rodinám, při němž městská část hradí 90% nákladů na účast dětí.
 • VÍKENDOVÉ POBYTY pro děti z Jižního Města v rámci Projektu Bezpečné Jižní Město, hrazené z grantu hlavního města Prahy. Tedy pro všechny přihlášené děti jsou pobyty zdarma.
 • NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ MLADÝM RODINÁM. Preferuje mladé rodiny s trvalým bydlištěm na Jižním Městě, jejichž věk nepřesahuje 35 let.
 • ŘEŠENÍ BYTOVÉ PROBLEMATIKY SE SOUČASNÝMI NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ. S Magistrátem hl. města Prahy připravujeme od 1. 6. 2009 program podpory bydlení. Např. nižší nájemné pro vybrané skupiny osob a individuálním případům, pomoc při výměnách bytů (seznam zájemců o výměnu bytu na bytovém oddělení, bezplatné inzeráty do Klíče pro nájemce obecních bytů MČ Praha 11, pronájem menšího bytu, celkové posouzení a konzultace podmínek bydlení nájemce bytu se zaměstnanci bytového odboru). Možnosti příspěvků na bydlení, stanovení výše nájemného v bytech ze sociálních důvodů apod.
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ městské části Praha 11 je připraven na větší zájem klientů. Stejně tak Centrum sociální služeb. V této souvislosti a na podporu činnosti v sociální oblasti byly zřízeny bezplatné linky a poradna Systému sociální intervence (SISI).
 • BEZPLATNÉ INFORMAČNÍ LINKY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Se svými dotazy se mohou občané obracet na nezávislou informační a antikorupční linku: 800 104 300. K dispozici je také nonstop bezplatná linka Systému sociální intervence SISI 800 212 218, jejímž smyslem je mimo jiné také snadnější dostupnost informací o potřebných institucích a službách.
 • PORADNA SISI (Ledvinova 1709/2, Praha-Chodov) Pro občany městské části Praha 11 mimo jiného poskytuje sociálně-právní poradenství zdarma. Hodiny pro veřejnost (bez objednání): úterý 10:00 - 18:00 hod, čtvrtek 13:00 - 20:00 hod.
 • SYSTÉM PREVENTIVNÍ ZUBNÍ PÉČE. Na druhou polovinu roku připravujeme pro děti (ZŠ, MŠ) a seniory z Jižního Města zdarma tuto preventivní zdravotní službu, rsp. tuto péči bude hradit městská část Praha 11.
  V rámci grantových programů městská část Praha 11 cíleně podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity - zejména dětí a seniorů.
Vytvořeno 11.2.2009 10:40:50 | přečteno 2111x | Dana Foučková
load