Na obsah stránky

Jazyk:
 

PROHLÁŠENÍ STAROSTY - Ke snížení dopadů ekonomické krize na život občanů městské části Praha 11

Hospodářská krize. Téma, které se bohužel a nezpochybnitelně promítne do života každého z nás. Městská část Praha 11 se snaží eliminovat dopady krize na kvalitu života obyvatel Jižního Města, a to jak přijímáním nových opatření, tak pokračováním v dosud započatých projektech a aktivitách. Vedení městské části bude na svých jednáních pravidelně diskutovat o krocích umožňujících zmírnění dopadu hrozící ekonomické krize. Protikrizová opatření se stanou pravidelným bodem jednání Rady městské části Praha 11. Největší důraz bude kladen na oblast sociální a bytové politiky, podporu seniorů a rodin s malými dětmi, ale také podporu vzdělávání, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Hospodaříme s vyváženým rozpočtem, kterého by se krize v zásadě neměla dotknout, proto mohou i nadále pokračovat plánované investiční akce a další činnosti.

 • REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ. Budování multifunkční sportovní haly a horolezecké haly. Kromě toho bude pokračovat regenerace škol a domů ve správě městské části.
 • ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL. Městská část vytvoří v nevyužitých prostorách základních škol detašovaná pracoviště škol mateřských. Dále zřídí nové prostory pro mateřské školy v budovách, které původně sloužily pro účely předškolních zařízení. Letos se navýší počet o 350 míst, z čehož vyplývá, že 350 maminek bude moci jít do zaměstnání.
 • OZDRAVNÉ POBYTY pro všechny děti, které navštěvují základní školu na území Prahy 11, jsou ZDARMA. Městská část Praha 11 každému dítěti hradí pobyt v hodnotě 4 000,- Kč, čímž pomáhá rodinám s často napjatým rozpočtem.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY dotované městskou částí. Jedná se o další sociální opatření vstřícné k rodinám, při němž městská část hradí 90% nákladů na účast dětí.
 • VÍKENDOVÉ POBYTY pro děti z Jižního Města v rámci Projektu Bezpečné Jižní Město, hrazené z grantu hlavního města Prahy. Tedy pro všechny přihlášené děti jsou pobyty zdarma.
 • NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ MLADÝM RODINÁM. Preferuje mladé rodiny s trvalým bydlištěm na Jižním Městě, jejichž věk nepřesahuje 35 let.
 • ŘEŠENÍ BYTOVÉ PROBLEMATIKY SE SOUČASNÝMI NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ. S Magistrátem hl. města Prahy připravujeme od 1. 6. 2009 program podpory bydlení. Např. nižší nájemné pro vybrané skupiny osob a individuálním případům, pomoc při výměnách bytů (seznam zájemců o výměnu bytu na bytovém oddělení, bezplatné inzeráty do Klíče pro nájemce obecních bytů MČ Praha 11, pronájem menšího bytu, celkové posouzení a konzultace podmínek bydlení nájemce bytu se zaměstnanci bytového odboru). Možnosti příspěvků na bydlení, stanovení výše nájemného v bytech ze sociálních důvodů apod.
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ městské části Praha 11 je připraven na větší zájem klientů. Stejně tak Centrum sociální služeb. V této souvislosti a na podporu činnosti v sociální oblasti byly zřízeny bezplatné linky a poradna Systému sociální intervence (SISI).
 • BEZPLATNÉ INFORMAČNÍ LINKY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Se svými dotazy se mohou občané obracet na nezávislou informační a antikorupční linku: 800 104 300. K dispozici je také nonstop bezplatná linka Systému sociální intervence SISI 800 212 218, jejímž smyslem je mimo jiné také snadnější dostupnost informací o potřebných institucích a službách.
 • PORADNA SISI (Ledvinova 1709/2, Praha-Chodov) Pro občany městské části Praha 11 mimo jiného poskytuje sociálně-právní poradenství zdarma. Hodiny pro veřejnost (bez objednání): úterý 10:00 - 18:00 hod, čtvrtek 13:00 - 20:00 hod.
 • SYSTÉM PREVENTIVNÍ ZUBNÍ PÉČE. Na druhou polovinu roku připravujeme pro děti (ZŠ, MŠ) a seniory z Jižního Města zdarma tuto preventivní zdravotní službu, rsp. tuto péči bude hradit městská část Praha 11.
  V rámci grantových programů městská část Praha 11 cíleně podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity - zejména dětí a seniorů.
11.2.2009 10:40:50 | přečteno 1973x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční komise
Finanční výbor
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load