Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

PROHLÁŠENÍ STAROSTY - Ke snížení dopadů ekonomické krize na život občanů městské části Praha 11

Hospodářská krize. Téma, které se bohužel a nezpochybnitelně promítne do života každého z nás. Městská část Praha 11 se snaží eliminovat dopady krize na kvalitu života obyvatel Jižního Města, a to jak přijímáním nových opatření, tak pokračováním v dosud započatých projektech a aktivitách. Vedení městské části bude na svých jednáních pravidelně diskutovat o krocích umožňujících zmírnění dopadu hrozící ekonomické krize. Protikrizová opatření se stanou pravidelným bodem jednání Rady městské části Praha 11. Největší důraz bude kladen na oblast sociální a bytové politiky, podporu seniorů a rodin s malými dětmi, ale také podporu vzdělávání, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Hospodaříme s vyváženým rozpočtem, kterého by se krize v zásadě neměla dotknout, proto mohou i nadále pokračovat plánované investiční akce a další činnosti.

 • REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ. Budování multifunkční sportovní haly a horolezecké haly. Kromě toho bude pokračovat regenerace škol a domů ve správě městské části.
 • ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL. Městská část vytvoří v nevyužitých prostorách základních škol detašovaná pracoviště škol mateřských. Dále zřídí nové prostory pro mateřské školy v budovách, které původně sloužily pro účely předškolních zařízení. Letos se navýší počet o 350 míst, z čehož vyplývá, že 350 maminek bude moci jít do zaměstnání.
 • OZDRAVNÉ POBYTY pro všechny děti, které navštěvují základní školu na území Prahy 11, jsou ZDARMA. Městská část Praha 11 každému dítěti hradí pobyt v hodnotě 4 000,- Kč, čímž pomáhá rodinám s často napjatým rozpočtem.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY dotované městskou částí. Jedná se o další sociální opatření vstřícné k rodinám, při němž městská část hradí 90% nákladů na účast dětí.
 • VÍKENDOVÉ POBYTY pro děti z Jižního Města v rámci Projektu Bezpečné Jižní Město, hrazené z grantu hlavního města Prahy. Tedy pro všechny přihlášené děti jsou pobyty zdarma.
 • NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ MLADÝM RODINÁM. Preferuje mladé rodiny s trvalým bydlištěm na Jižním Městě, jejichž věk nepřesahuje 35 let.
 • ŘEŠENÍ BYTOVÉ PROBLEMATIKY SE SOUČASNÝMI NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ. S Magistrátem hl. města Prahy připravujeme od 1. 6. 2009 program podpory bydlení. Např. nižší nájemné pro vybrané skupiny osob a individuálním případům, pomoc při výměnách bytů (seznam zájemců o výměnu bytu na bytovém oddělení, bezplatné inzeráty do Klíče pro nájemce obecních bytů MČ Praha 11, pronájem menšího bytu, celkové posouzení a konzultace podmínek bydlení nájemce bytu se zaměstnanci bytového odboru). Možnosti příspěvků na bydlení, stanovení výše nájemného v bytech ze sociálních důvodů apod.
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ městské části Praha 11 je připraven na větší zájem klientů. Stejně tak Centrum sociální služeb. V této souvislosti a na podporu činnosti v sociální oblasti byly zřízeny bezplatné linky a poradna Systému sociální intervence (SISI).
 • BEZPLATNÉ INFORMAČNÍ LINKY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Se svými dotazy se mohou občané obracet na nezávislou informační a antikorupční linku: 800 104 300. K dispozici je také nonstop bezplatná linka Systému sociální intervence SISI 800 212 218, jejímž smyslem je mimo jiné také snadnější dostupnost informací o potřebných institucích a službách.
 • PORADNA SISI (Ledvinova 1709/2, Praha-Chodov) Pro občany městské části Praha 11 mimo jiného poskytuje sociálně-právní poradenství zdarma. Hodiny pro veřejnost (bez objednání): úterý 10:00 - 18:00 hod, čtvrtek 13:00 - 20:00 hod.
 • SYSTÉM PREVENTIVNÍ ZUBNÍ PÉČE. Na druhou polovinu roku připravujeme pro děti (ZŠ, MŠ) a seniory z Jižního Města zdarma tuto preventivní zdravotní službu, rsp. tuto péči bude hradit městská část Praha 11.
  V rámci grantových programů městská část Praha 11 cíleně podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity - zejména dětí a seniorů.
11.2.2009 10:40:50 | přečteno 2079x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Boris Jirků: Z cest
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Komise pro média a informace RMČ Praha 11
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
Boris Jirků: Z cest
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Boris Jirků: Z cest
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Morana a Májíček – divadlo KAKÁ
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Country bál Knokaut
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sobotní výtvarná dílna
Vodnická pohádka – Divadélko Romaneto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Bytová komise RMČ Praha 11
Komise pro kulturu a spolky RMČ Praha 11
Sportovní komise RMČ Praha 11
Vzpomínka na Oldřicha Nového
Kino klub Zahrada – Šťastně až na věky
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Drum Circle s Petrem Šušorem
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Kontrolní výbor ZMČ Praha 11
Čarovná květina – Divadlo Kůzle
Michal Foltýn / Mio Sakamoto
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Melodie pro každého
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Děti Nagana
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
TANEČNÍ A SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Šansony na tvrzi
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Kino klub Zahrada – Velryba
Kristina Barta Quartet
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sportovní komise RMČ Praha 11
Velikáni swingu aneb od Gershwina po Glenn Millera
Kino klub Zahrada – Julie, co by bylo kdyby…
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Sociální a zdravotní komise RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro životní prostředí a veřejný prostor RMČ Praha 11
Kocour v botách – Toymachine
Lidé jako olivy: Cyril Höschl
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná prohlídka výstavy autorem Boris Jirků: Z cest
Setkání k rekonstrukci náměstíčka ve vnitrobloku Brechtova – Matúškova – Dubnova (tzv. Blankytu)
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komentovaná vycházka pro seniory: PRAŽSKÁ HANSPAULKA - legendární vilová čtvrť, kde žili Lída Baarová i Vlasta Burian
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Výbor pro územní rozvoj ZMČ Praha 11
Mystik Jan Ámos Komenský
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Komise pro seniory RMČ Praha 11
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Jazz klub Tvrz: Blue Hats
Boris Jirků: Z cest
Jen tak: Výstava fotografií v budově radnice
Boris Jirků: Z cest
Boris Jirků: Z cest
Nedělní pohádka pro děti: Pohádka lesní
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load