Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

PROHLÁŠENÍ STAROSTY - Ke snížení dopadů ekonomické krize na život občanů městské části Praha 11

Hospodářská krize. Téma, které se bohužel a nezpochybnitelně promítne do života každého z nás. Městská část Praha 11 se snaží eliminovat dopady krize na kvalitu života obyvatel Jižního Města, a to jak přijímáním nových opatření, tak pokračováním v dosud započatých projektech a aktivitách. Vedení městské části bude na svých jednáních pravidelně diskutovat o krocích umožňujících zmírnění dopadu hrozící ekonomické krize. Protikrizová opatření se stanou pravidelným bodem jednání Rady městské části Praha 11. Největší důraz bude kladen na oblast sociální a bytové politiky, podporu seniorů a rodin s malými dětmi, ale také podporu vzdělávání, kultury, sportu a volnočasových aktivit. Hospodaříme s vyváženým rozpočtem, kterého by se krize v zásadě neměla dotknout, proto mohou i nadále pokračovat plánované investiční akce a další činnosti.

 • REKONSTRUKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ. Budování multifunkční sportovní haly a horolezecké haly. Kromě toho bude pokračovat regenerace škol a domů ve správě městské části.
 • ZVYŠOVÁNÍ KAPACITY MATEŘSKÝCH ŠKOL. Městská část vytvoří v nevyužitých prostorách základních škol detašovaná pracoviště škol mateřských. Dále zřídí nové prostory pro mateřské školy v budovách, které původně sloužily pro účely předškolních zařízení. Letos se navýší počet o 350 míst, z čehož vyplývá, že 350 maminek bude moci jít do zaměstnání.
 • OZDRAVNÉ POBYTY pro všechny děti, které navštěvují základní školu na území Prahy 11, jsou ZDARMA. Městská část Praha 11 každému dítěti hradí pobyt v hodnotě 4 000,- Kč, čímž pomáhá rodinám s často napjatým rozpočtem.
 • PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY dotované městskou částí. Jedná se o další sociální opatření vstřícné k rodinám, při němž městská část hradí 90% nákladů na účast dětí.
 • VÍKENDOVÉ POBYTY pro děti z Jižního Města v rámci Projektu Bezpečné Jižní Město, hrazené z grantu hlavního města Prahy. Tedy pro všechny přihlášené děti jsou pobyty zdarma.
 • NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ MLADÝM RODINÁM. Preferuje mladé rodiny s trvalým bydlištěm na Jižním Městě, jejichž věk nepřesahuje 35 let.
 • ŘEŠENÍ BYTOVÉ PROBLEMATIKY SE SOUČASNÝMI NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ. S Magistrátem hl. města Prahy připravujeme od 1. 6. 2009 program podpory bydlení. Např. nižší nájemné pro vybrané skupiny osob a individuálním případům, pomoc při výměnách bytů (seznam zájemců o výměnu bytu na bytovém oddělení, bezplatné inzeráty do Klíče pro nájemce obecních bytů MČ Praha 11, pronájem menšího bytu, celkové posouzení a konzultace podmínek bydlení nájemce bytu se zaměstnanci bytového odboru). Možnosti příspěvků na bydlení, stanovení výše nájemného v bytech ze sociálních důvodů apod.
 • ODBOR SOCIÁLNÍCH VĚCÍ A ZDRAVOTNICTVÍ městské části Praha 11 je připraven na větší zájem klientů. Stejně tak Centrum sociální služeb. V této souvislosti a na podporu činnosti v sociální oblasti byly zřízeny bezplatné linky a poradna Systému sociální intervence (SISI).
 • BEZPLATNÉ INFORMAČNÍ LINKY MĚSTSKÉ ČÁSTI. Se svými dotazy se mohou občané obracet na nezávislou informační a antikorupční linku: 800 104 300. K dispozici je také nonstop bezplatná linka Systému sociální intervence SISI 800 212 218, jejímž smyslem je mimo jiné také snadnější dostupnost informací o potřebných institucích a službách.
 • PORADNA SISI (Ledvinova 1709/2, Praha-Chodov) Pro občany městské části Praha 11 mimo jiného poskytuje sociálně-právní poradenství zdarma. Hodiny pro veřejnost (bez objednání): úterý 10:00 - 18:00 hod, čtvrtek 13:00 - 20:00 hod.
 • SYSTÉM PREVENTIVNÍ ZUBNÍ PÉČE. Na druhou polovinu roku připravujeme pro děti (ZŠ, MŠ) a seniory z Jižního Města zdarma tuto preventivní zdravotní službu, rsp. tuto péči bude hradit městská část Praha 11.
  V rámci grantových programů městská část Praha 11 cíleně podporuje kulturní, sportovní a volnočasové aktivity - zejména dětí a seniorů.
11.2.2009 10:40:50 | přečteno 1940x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load