Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Prohlášení starosty jedenácté městské části Dalibora Mlejnského k výstavbě bazénu na Jižním Městě

V návaznosti na tiskovou konferenci TOP 09, kde si jako jedno z nosných témat opět tato politická strana vybrala výstavbu bazénu na Jižním Městě a tím opět rozpoutala tok polopravd a lží o tomto projektu, si dovoluji uvést několik faktů, která tato nehorázná tvrzení vyvrátí.

Co se týká výstavby sportovně relaxačního areálu s bazénem, NENÍ PRAVDOU, že se nestaví.

Dovolte krátké ohlédnutí do minulosti. V roce 2007 zrušil soud (z podnětu ekologických občanských sdružení) tzv. změnu 1000 územního plánu, která se významově kromě jiného týkala i této lokality. Toto rozhodnutí si vyžádalo přepracování již hotové dokumentace a zdrželo další kroky k výstavbě o více než jeden rok. Další zdržení je spojené s činností o.s. Chodov, které podalo odvolání proti vydanému územnímu rozhodnutí. Toto odvolání totiž bylo pouze a jenom účelové (jak konstatoval Odbor výstavby hl. města Prahy v odvolacím řízení) s cílem za každou cenu pozastavit proces výstavby plaveckého bazénu. Tato obstrukce zmrazila naše aktivity na dalšího půl roku. Nebýt těchto problémů, řešení výstavby by bylo jednodušší a rychlejší.

V srpnu 2010 byla zahájena výstavba areálu první etapou s názvem „Příprava území“ na základě SOD se společností SKANSKA a.s. V období srpen až říjen 2010 byly provedeny stavby: „Staveništní oplocení pro stavbu Vodní svět - Chodov“ na základě územního souhlasu stavebního úřadu ze dne 29. 7. 2010, a “Hrubé terénní úpravy“ realizované na základě opatření stavebního úřadu ze dne 7. 9. 2010, kterým vyjádřil souhlas s provedením ohlášené stavby. Tyto stavby byly realizovány podle původní projektové dokumentace „Vodní svět“ (Vodní svět - původní projekt bazénu a sportovišť. Současný projekt Jedenáctka VS je pojat skromněji v návaznosti na mnoho aspektů.), a to pouze v těch částech, ve kterých je stavba „Jedenáctka VS“ s původně zamýšleným projektem identická. Dne 24. 11. 2010 bylo vydáno na projekt „Vodní svět“ stavební povolení, které nabylo právní moci dne 22. 12. 2010. Na základě tohoto stavebního povolení byla většina zasmluvněných aktivit realizována na jaře tohoto roku. Další etapa výstavby započne po dokončení upravené projektové dokumentace a vydání příslušných povolení. V nedávné době bezproblémově proběhlo veřejné ústní jednání ve věci změny územního rozhodnutí, což dává předpoklad k dalšímu postupu prací.

V současné době pokračuje zpracování dílčích změn v projektové přípravě a zároveň probíhají projednání těchto změn s dotčenými orgány. Dne 27. 5. 2011 byla vydána změna územního rozhodnutí a příští týden by toto rozhodnutí mělo být pravomocné a bude možné požádat o změnu stavebního povolení.

Předpoklad dokončení změny dokumentace pro stavební povolení je srpen 2011, realizační dokumentace by pak měla být hotova do konce roku 2011.

Z hlediska realizace je před dokončením první etapa výstavby - příprava území, která byla započata v loňském roce. V září budeme všechny opět informovat na veřejné prezentaci projektu, která bude probíhat v rámci oslav narozenin Jižního Města - 11 dnů Prahy 11.

Považuji za nehoráznost, že pánové Urbánek a Vašíček, bývalí členové ODS Praha 11 a zároveň v obou případech i místostarostové a dlouholetí členové zastupitelstva jedenácté městské části, kteří měli dlouhé roky na to, aby ve výstavbě bazénu konali, neudělali pro toto jediný krok. Mám takový pocit, že jediným programem, na který se zmohou - je kritika. Zejména žvásty pana Vašíčka, který byl v roce 2005 odvolán z funkce místostarosty pro podezření z korupce, hraničí s bizarností.

V Praze dne 27. 6. 2011

Mgr. Dalibor Mlejnský
Starosta městské části Praha 11

27.6.2011 14:47:46 | přečteno 2725x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load