Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Odbor kancelář starosty oznamuje, že ve čtvrtek 14. února 2008 se koná 12. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9.00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh programu zasedání:

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Generel zdravotnictví
 • Rozpočtová opatření
 • Svěření pozemků v ulici Filipova v k. ú. Chodov
 • Fond podpory regenerace - žádosti o půjčky a příspěvky na r. 2008
 • Změna usnesení ve věci stanovení počtu členů Rady MČ Praha 11, počtu uvolněných
  členů Rady MČ Praha 11 a uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11
 • Odměny členům výborů ZMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11
  za rok 2007
 • Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (PEVNÝ BOD 13.45 hod.)
 • Majetkoprávní úkony
 • Odpis pohledávky MČ Praha 11 za nájemkyni nebytového prostoru v objektu čp. 2097, ulice Hviezdoslavova
 • Dotazy, připomínky a podněty (PEVNÝ BOD 14.00 hod.)
 • Informace
 • Závěr
Vytvořeno 13.2.2008 13:37:59 | přečteno 2548x | Daniel Potocký
load