Na obsah stránky

ENDE
 

Program zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

KC Zahrada
Odbor kancelář starosty oznamuje, že ve čtvrtek 14. února 2008 se koná 12. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9.00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh programu zasedání:

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Generel zdravotnictví
 • Rozpočtová opatření
 • Svěření pozemků v ulici Filipova v k. ú. Chodov
 • Fond podpory regenerace - žádosti o půjčky a příspěvky na r. 2008
 • Změna usnesení ve věci stanovení počtu členů Rady MČ Praha 11, počtu uvolněných
  členů Rady MČ Praha 11 a uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11
 • Odměny členům výborů ZMČ z řad občanů za práci ve prospěch MČ Praha 11
  za rok 2007
 • Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 (PEVNÝ BOD 13.45 hod.)
 • Majetkoprávní úkony
 • Odpis pohledávky MČ Praha 11 za nájemkyni nebytového prostoru v objektu čp. 2097, ulice Hviezdoslavova
 • Dotazy, připomínky a podněty (PEVNÝ BOD 14.00 hod.)
 • Informace
 • Závěr
13.2.2008 13:37:59 | přečteno 1632x | Daniel Potocký

Navigace

 
load