Na obsah stránky

Jazyk:

Praha 11

Oficiální internetové stránky Městské části Praha 11
Zvětšit písmo:A A A
Výběr jazyka:
Vyhledávání
 

Přijímací řízení dětí do mateřských škol

Vážení rodiče, rádi bychom vám poskytli základní informace k přijímacímu řízení dětí do mateřských škol na území městské části Praha 11. Zřizovatel MČ Praha 11, po dohodě s ředitelkami mateřských škol, navrhl termíny pro školní rok 2007/2008 v níže uvedeném období: 26. 3. - 5. 4. 2007 a 10. 4. - 17. 4. 2007 V období od 26. března. do 5. dubna. 2007 si rodiče ve vybrané mateřské škole mohou podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a v týdnu od 10. dubna. do 17. dubna. 2007 ji odevzdají. Žádost o přijetí do mateřské školy lze podat pouze do jedné mateřské školy.

Městská část Praha 11 je zřizovatelem patnácti mateřských škol. Dvě z nich mají navíc detašovaná pracoviště, mateřská škola Markušova 1556 v objektu Dubnova 806 a mateřská škola V Benátkách 1751 v objektu Květnového vítězství 1753.

Pedagogicko - výchovná činnost je stanovena Rámcově vzdělávacím programem MŠMT pro předškolní vzdělávání. Z tohoto dokumentu vycházejí školní vzdělávací programy jednotlivých mateřských škol. Jejich zaměření a specifika můžete porovnat v naší tabulce.

Upozornit bychom chtěli na odlišné zaměření mateřské školy ve Stachově a Sulanského ulici.

Do MŠ Stachova může být přijato dítě do speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči. Škola umožňuje dětem pobyt i v nočních hodinách ve formě internátního provozu.

Mateřská škola v Sulanského ulici má program integrační, kde v menších kolektivech tu pospolu pracují skupinky zdravých dětí a mezi nimi jsou integrovány děti s různými druhy postižení.

V našem regionu působí i tři soukromé, anglické mateřské školy YOGI BEAR, s.r.o. v Hrudičkově ulici, Dino Preschool v Blatenské ulici a NestLingue v ulici V Parku. Tyto subjekty se nacházejí v lokalitě Chodova.

Přijímací řízení do mateřských škol je správním řízením a vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 14/2005 Sb., a její novely č. 46/2006, o předškolním vzdělávání, a je plně v kompetenci ředitelky školy. Ta si také stanovuje „Kritéria pro přijímání dětí“ pro danou mateřskou školu. V jednotlivých školách se tedy mohou „Kritéria“ mírně odlišovat. Uvádíme několik základních bodů, které je třeba dodržet: K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány zpravidla děti ve věku od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti s odkladem povinné školní docházky, děti trvale bydlící v Praze 11, děti zaměstnaných matek a dále děti, které již mají v mateřské škole sourozence.

Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, může dle zákona č. 204/2005 Sb., o státní sociální podpoře, přijmout děti matek na mateřské dovolené na 5 dnů v měsíci, které nedosáhly 3 let věku, a na dobu nepřekračující 4 hodiny denně děti, které 3 let věku dovršily.

O přijetí či nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni rozhodnutím ředitelky mateřské školy.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, školského zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb.,a její novely č. 46/2006, o předškolním vzdělávání. Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém roce. V jednotlivých mateřských školách byla v loňském roce výše úplaty 500 - 600 Kč. Pro letošní rok vám bude výše úplaty sdělena v době zahájení přijímacího řízení. Úplatu školy vybírají v hotovosti nebo ji rodiče poukazují na účet školy a jde o finanční prostředky, které škole zůstávají pro potřeby dětí.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezplatně, bezplatné je vzdělávání i pro děti s odkladem školní docházky. Osvobozen od úplaty je rodič nebo zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek nebo dávky pěstounské péče na základě písemné žádosti doložené ředitelce školy potvrzením od odboru státní sociální podpory.

V mateřské škole se dále hradí stravné - pohybuje se v rozmezí 24 - 26 Kč denně. O několik málo Kč vyšší stravné platí děti s odkladem školní docházky.

Provoz mateřských škol je stanoven zpravidla od 7,00 hod. do 16,30 hod. a je zakotven v řádu každé školy.

Nyní zbývá již jen vybrat pro vaši holčičku či kluka tu správnou „mateřinku“. Nahlédněte tedy do naší tabulky, webových stránek jednotlivých mateřských škol, ale zejména navštivte školy osobně s vašimi dětmi. Jedině tak získáte komplexní pohled na prostředí, kde bude vaše dítě trávit byť jen v omezené časové míře, několik let svého budoucího života.

Přejeme vám, abyste byli vy i vaše děti v mateřských školách městské části Praha 11 plně spokojeni.

ikona souboruTabulky - informace o mateřských školách MČ Praha 11 pro školní rok 2007/2008

5.2.2007 13:07:14 | přečteno 2864x | Jana Jelínková

Kalendář akcí >

Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: TUNELY A KOLONIE
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro majetek, investice a dotace RMČ Praha 11
Výbor pro dopravu ZMČ Praha 11
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Z Jižního Města do celého světaVýtvarné práce žáků ZŠ Donovalská
Komise pro likvidaci majetku RMČ Praha 11
Zimní koncert Pražského salonního orchestru 
Kino klub Zahrada – Párty Hárder: Summer Massacre
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny RMČ Praha 11
Komise pro informatiku a digitalizaci MČ Praha 11
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ: SÁZAVA
Sobotní výtvarná dílna
Bytová komise RMČ Praha 11
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Přání k narozeninám
Komise pro seniory RMČ Praha 11
TURISTICKÝ VÝLET PRO SENIORY: ZIMNÍM LESEM NA HRADEŠÍN
Komise pro energetiku, technologie a inovace RMČ Praha 11
MASOPUSTNÍ ZÁBAVA pro seniory
O Malence
Žena, která uvařila svého manžela
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Průdušky
Jihoměstský masopust 2023
Populární muzikálové melodie
Kino klub Zahrada – Ennio
Kino klub Zahrada – Civilizace – Dobrá zpráva o konci světa
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Za rondokubismem, či národním stylem po Novém Městě pražském
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Babočka: Dětský karneval
CYKLOJÍZDA pro seniorky a seniory: DO CHUCHLE A ZA PŘEVALÁKY
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
Kino klub Zahrada – Věčný Jožo aneb Jak jsem potkal hvězdu
Kino klub Zahrada – Nic bych neměnila
ZVEME NA PŘEDNÁŠKU: 0ční onemocnění (zhoršení zraku, šedý, zelený zákal)
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Pražská Hanspaulka - legendární vilová čtvrť
Country bál Knokaut
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka (pro dotazy)
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Podatelna (pro korespondenci)
podatelna@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load