Na obsah stránky

ENDE
 

Přijímací řízení dětí do mateřských škol

Vážení rodiče, rádi bychom vám poskytli základní informace k přijímacímu řízení dětí do mateřských škol na území městské části Praha 11. Zřizovatel MČ Praha 11, po dohodě s ředitelkami mateřských škol, navrhl termíny pro školní rok 2007/2008 v níže uvedeném období: 26. 3. - 5. 4. 2007 a 10. 4. - 17. 4. 2007 V období od 26. března. do 5. dubna. 2007 si rodiče ve vybrané mateřské škole mohou podat žádost o přijetí dítěte do mateřské školy a v týdnu od 10. dubna. do 17. dubna. 2007 ji odevzdají. Žádost o přijetí do mateřské školy lze podat pouze do jedné mateřské školy.

Městská část Praha 11 je zřizovatelem patnácti mateřských škol. Dvě z nich mají navíc detašovaná pracoviště, mateřská škola Markušova 1556 v objektu Dubnova 806 a mateřská škola V Benátkách 1751 v objektu Květnového vítězství 1753.

Pedagogicko - výchovná činnost je stanovena Rámcově vzdělávacím programem MŠMT pro předškolní vzdělávání. Z tohoto dokumentu vycházejí školní vzdělávací programy jednotlivých mateřských škol. Jejich zaměření a specifika můžete porovnat v naší tabulce.

Upozornit bychom chtěli na odlišné zaměření mateřské školy ve Stachově a Sulanského ulici.

Do MŠ Stachova může být přijato dítě do speciální logopedické třídy pro děti s vadami řeči. Škola umožňuje dětem pobyt i v nočních hodinách ve formě internátního provozu.

Mateřská škola v Sulanského ulici má program integrační, kde v menších kolektivech tu pospolu pracují skupinky zdravých dětí a mezi nimi jsou integrovány děti s různými druhy postižení.

V našem regionu působí i tři soukromé, anglické mateřské školy YOGI BEAR, s.r.o. v Hrudičkově ulici, Dino Preschool v Blatenské ulici a NestLingue v ulici V Parku. Tyto subjekty se nacházejí v lokalitě Chodova.

Přijímací řízení do mateřských škol je správním řízením a vychází ze školského zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 14/2005 Sb., a její novely č. 46/2006, o předškolním vzdělávání, a je plně v kompetenci ředitelky školy. Ta si také stanovuje „Kritéria pro přijímání dětí“ pro danou mateřskou školu. V jednotlivých školách se tedy mohou „Kritéria“ mírně odlišovat. Uvádíme několik základních bodů, které je třeba dodržet: K předškolnímu vzdělávání jsou přijímány zpravidla děti ve věku od tří do šesti let. Přednostně jsou přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, děti s odkladem povinné školní docházky, děti trvale bydlící v Praze 11, děti zaměstnaných matek a dále děti, které již mají v mateřské škole sourozence.

Pokud má mateřská škola volnou kapacitu, může dle zákona č. 204/2005 Sb., o státní sociální podpoře, přijmout děti matek na mateřské dovolené na 5 dnů v měsíci, které nedosáhly 3 let věku, a na dobu nepřekračující 4 hodiny denně děti, které 3 let věku dovršily.

O přijetí či nepřijetí dítěte budou rodiče vyrozuměni rozhodnutím ředitelky mateřské školy.

Výše úplaty za předškolní vzdělávání je stanovena v souladu s § 123, školského zákona a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2005 Sb.,a její novely č. 46/2006, o předškolním vzdělávání. Výši úplaty stanoví ředitelka mateřské školy tak, aby nepřesáhla 50% skutečných průměrných měsíčních neinvestičních nákladů na dítě v uplynulém roce. V jednotlivých mateřských školách byla v loňském roce výše úplaty 500 - 600 Kč. Pro letošní rok vám bude výše úplaty sdělena v době zahájení přijímacího řízení. Úplatu školy vybírají v hotovosti nebo ji rodiče poukazují na účet školy a jde o finanční prostředky, které škole zůstávají pro potřeby dětí.

Vzdělávání v posledním ročníku mateřské školy se poskytuje bezplatně, bezplatné je vzdělávání i pro děti s odkladem školní docházky. Osvobozen od úplaty je rodič nebo zákonný zástupce dítěte, který pobírá sociální příspěvek nebo dávky pěstounské péče na základě písemné žádosti doložené ředitelce školy potvrzením od odboru státní sociální podpory.

V mateřské škole se dále hradí stravné - pohybuje se v rozmezí 24 - 26 Kč denně. O několik málo Kč vyšší stravné platí děti s odkladem školní docházky.

Provoz mateřských škol je stanoven zpravidla od 7,00 hod. do 16,30 hod. a je zakotven v řádu každé školy.

Nyní zbývá již jen vybrat pro vaši holčičku či kluka tu správnou „mateřinku“. Nahlédněte tedy do naší tabulky, webových stránek jednotlivých mateřských škol, ale zejména navštivte školy osobně s vašimi dětmi. Jedině tak získáte komplexní pohled na prostředí, kde bude vaše dítě trávit byť jen v omezené časové míře, několik let svého budoucího života.

Přejeme vám, abyste byli vy i vaše děti v mateřských školách městské části Praha 11 plně spokojeni.

ikona souboruTabulky - informace o mateřských školách MČ Praha 11 pro školní rok 2007/2008

5.2.2007 13:07:14 | přečteno 2162x | Jana Jelínková

Navigace

 
load