Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Příběhy o životě Miluše Poupětové

Na Chodovskou tvrz se vrací akad. soch. Milan Martiník jako kurátor nadcházejících výstav. V říjnu 2013 návštěvníkům velké galerie představí  tvorbu současné české malířky Miluše Poupětové (roz. Kautznerové). Výstava bude pojata jako retrospektivní, ačkoli autorka je věkem ještě vzdálena bilancování.

Prostory galerie členěné do jednotlivých sálů přímo vybízejí k možnosti prezentace v časovém sledu od přelomu 80. a 90. let do současnosti. Toto období plného tvůrčího nasazení představuje  vývojové etapy od figurální tvorby k tvorbě stylizované až abstraktní, od tmavých tušových kreseb k jasně barevným obrazům, od motivů těžce existenciálních k pocitům vitality, od kreseb přes lité asfaltové obrazy k olejům. Během relativně krátké doby autorka výrazně mění formy i obsahy děl.

Příběhy, které obrazy vyprávějí, jsou příběhy o životě. Některé obrazy sledují individuální cestu do nitra duše, některé jsou inspirovány prožitky ženskosti, jiné filosofií.  Někdo by možná mohl pochybovat o kompaktnosti tvůrčího projevu, ale bezpochyby existuje. Společným znakem celé dosavadní tvorby Miluše Poupětové je mimořádná naléhavost výtvarného vyjádření, silná subjektivita a emocionalita, originalita forem a v neposlední řadě bravurně zvládnutá technika. Akad. mal. Miluše Poupětová se kromě vlastní  volné tvorby věnuje také pedagogické činnosti. V současné době vede ateliér Užité malby na VOŠUP SUPŠ na Žižkově nám. v Praze 3.  K jejím dalším zájmům patří dekorativní výzdoba hudebních nástrojů (zejména cembal) a dekorativní nástěnná malba.

Součástí výstavy je koncert klavírního virtuosa Lukáše Klánského  v sále Chodovské tvrze  1. října. Lukáš Klánský patří svým mimořádným talentem mezi vyhledávané mladé sólisty, ale i komorní hráče. Je členem Tria Helios Praga. Pravidelně koncertuje např. s laureáty Pražského jara či renomovanými umělci  jako je Václav Hudeček. Vystupuje s předními českými orchestry a (Komorní Filharmonie Pardubice, Filharmonie Hradec Králové, Filharmonie Bohuslava Martinů, Český Národní Symfonický Orchestr) a s dirigenty jako je Libor Pešek, Andrea Sebastian Weiser nebo Istvan Denes.

24.7.2013 10:09:00 | přečteno 1733x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load