Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Přešlapy - stížnosti občanů

Odbor životního prostředí úřadu městské části Praha 11 (OŽP) obdržel několik stížností občanů na poškozování veřejně zeleně v ulicích Augustinova, Hrabákova a Donovalská na základě nichž vykonal dne 10. června na těchto místech místní šetření. Při něm bylo zjištěno, že způsob realizace stavby a přístup dodavatele k výtkám OŽP je natolik nepřesvědčivý, že odbor přistoupil ke svolání ústního jednání.

ikona souboruProtokol z ústního jednání PŘEŠLAPY - 11.06.2010

Augustinova
Přešlap 1   Augustinova, obrázek se otevře v novém okně

Hrabákova
Přešlap 2   Hrabákova, obrázek se otevře v novém okněPřešlap 3   Hrabákova, obrázek se otevře v novém okně

Donovalská
Přešlap 4   Donovalská, obrázek se otevře v novém okněPřešlap 5   Donovalská, obrázek se otevře v novém okně


Protokol z místního ohledání ze dne 15. 6. 2010 (přepis rukopisu)

Místo konání: ul. Hrabákova, přešlapový chodník za mateřskou školou

OŽP uskutečnil místní ohledání na stavbě přešlapového chodníku se zástupcem společnosti Pragoflora Group a.s., na kterém byly dohodnuty termíny odstranění závad uvedené v e-mailové zprávě odeslané z OŽP dne 14. 6. 2010.
Zástupce OŽP uvádí, že stavební materiál z kořenového systému dřevin byl odvezen a společnost Pragoflora Group a.s. byla poučena o nutnosti dodržování příslušných norem při stavebních pracech. Veškerý stavební materiál z části plochy za Mateřskou školou Hrabákova bude odvezen do 16. 6. a trávník zde bude oset dotýdne, tj. 22. 6. (v případě dobrých klimatických podmínek). Nadále bude stavba pokračovat v části vedle mateřské školy, kde bude brán zvláštní zřetel na ochranu vzrostlých lip srdčitých, a to i za cenu místního zúžení přešlapového chodníku pod šířku 2 metry. Staveniště bude označeno páskou a bude zde umístěna cedule s kontaktem na odpovědnou osobu a vymezeným termínem stavby, a to do 16.6., jak bylo dohodnuto dne 11.6. při ústním jednání na OŽP.
Terénní úpravy, informační cedule a pásky vymezující staveniště budou zajištěny i na ostatních stavbách přešlapových chodníků. OŽP provede následnou kontrolu smluvených prací. Staveniště bylo na místě fotograficky zdokumentováno.

Přečteno, odsouhlaseno, podepsáno.

Za OŽP - Ing. Gabriela Mecová
Za Pragoflora Group a.s. - Pavel Bžoch

Přešlap 6   Hrabákova, obrázek se otevře v novém okněPřešlap 8   Hrabákova, obrázek se otevře v novém okně
Přešlap 7   Hrabákova, obrázek se otevře v novém okně


V případě, že by došlo při plnění zakázky k dalšímu poškození zeleně či nedodržení dohodnutých opatření, přistoupí OŽP k zahájení pokutového řízení ve věci poškození veřejné zeleně s uvedenou firmou, respektive subdodavatelem zakázky.
15.6.2010 10:45:56 - aktualizováno 16.6.2010 15:55:59 | přečteno 3538x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load