Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Předškoláci se chystají na svoji školní premiéru.

Zápisy do základních škol opět klepou na dveře. Z loňských předškoláků jsou prvňáci a ti letošní, ve školkách nejstarší, se na svojí školní premiéru chystají.

Abychom výběr školy rodičům usnadnili, přinášíme jim pro přehlednější orientaci každoroční kompletní přehled základních jihoměstských škol, včetně jejich charakteristik a zajímavostí. Městská část Praha 11 je zřizovatelem 9 základních škol. Do nich každoročně investuje finanční prostředky na zlepšení podmínek výuky i celkového vybavení. Všechny školy mají k dispozici počítačové učebny s připojením na internet, (patří to k dnešní takzvané počítačové gramotnosti) a multimediální pracovny vybavené interaktivními tabulemi.

Ve většině škol existuje široké sportovní zázemí s tělovýchovným a sportovním vybavením na vysoké úrovni. (Vloni například odstartoval sportovní projekt Atletika do škol).

V následujících odkazech najdou zájemci přehled  12 škol. K devíti zmíněným jsou zařazeny jedna soukromá a dvě speciální školy. Jednotlivé školy se od sebe liší nejen zaměřením, ale také nabídkou mimoškolních aktivit. Nabídka je různorodá a tak rozhodnutí nebývá jednoduché. K rozhodnutí může přispět využití dnů otevřených dveří, nebo na akcích pro budoucí prvňáčky, které většina škol připravuje. (např. Škola nanečisto nebo Hra na školu).

ikona souboruZŠ a MŠ Chodov
ikona souboruZŠ Campanus
ikona souboruZŠ Donovalská
ikona souboruZŠ K Milíčovu
ikona souboruZŠ Ke Kateřinkám
ikona souboruZŠ Květnového vítězství 1554
ikona souboruZŠ Mendelova
ikona souboruZŠ Mikulova
ikona souboruZŠ Pošepného náměstí
ikona souboruZŠ a SŠ waldorfská Křejpského
ikona souboruZŠ Kupeckého
ikona souboruZŠ Klíček

Důležité

  • Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu ke školní docházce, a to v době od 15. ledna do 15. února kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
  • Do základní školy se zapisují děti, které před začátkem školního roku (nejpozději 31. srpna 2010) dovrší šestý rok věku.
  • Na žádost zákonných zástupců lze výjimečně zapsat i děti, které dovrší šesti let v průběhu září až prosince, ale pouze jsou-li přiměřeně tělesně
    i duševně zralé.
  • Ředitel školy může na základě doporučení odborného lékaře, pedagogicko - psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra odložit začátek povinné školní docházky o jeden rok u dětí, které nejsou tělesně či duševně vyspělé. I s těmito dětmi se ale musí rodiče dostavit k zápisu.

Vyhláškou hl. města Prahy jsou stanoveny spádové obvody jednotlivých škol (jsou také na webových stránkách MČ Praha 11 https://www.praha11.cz/cs/skolstvi/zakladni-skoly/spadove-oblasti-zs.html

Rodiče si však mohou pro své děti zvolit základní školu dle své úvahy a to i tu, do jejíž spádového obvodu dítě nepatří. Pouze v případě, že škola nemůže dítě z kapacitních důvodů přijmout, zapíší ho rodiče ke školní docházce ve škole spádové podle bydliště. Vzhledem k dostatečné kapacitě míst v základních školách je velká pravděpodobnost, že jako rodiče při zápisu ve vybrané škole uspějete.

Další info: vedení jednotlivých škol nebo odbor školství a kultury Úřadu Prahy 11, tel.: 267 902 324.

11.1.2012 10:20:24 | přečteno 1679x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load