Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Praha rozšiřuje nabídku služby svozu bioodpadu na celé území hlavního města

Služba sběru a svozu bioodpadu - odpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností bude na základě zvýšeného zájmu od 8. června rozšířena na celé území hlavního města Prahy. Svoz biodpadu bude nadále zajišťovat společnost Pražské služby a.s.

Magistrát hlavního města Prahy a společnost Pražské služby, a.s. navazují na skvělé výsledky hl. m. Prahy v oblasti systémové separace složek komunálního odpadu a přicházejí s nabídkou separace další významné složky komunálního odpadu - bioodpadu - s následným využitím formou kompostování.

Proč třídit bioodpad? „V současné době pokračuje alarmující eroze, snižování kvality půdy, úbytek organické hmoty a zhoršování kvality vod. Na druhé straně na skládkách končí miliony tun bioodpadu, které mohou být zkompostovány. S kompostem se do půdy navrací organická hmota, živiny a jedinečný humus. V ČR je v současné době ohroženo erozí více než polovina zemědělské půdy a v nejvíce postižených oblastech činí roční smyv půdy 7,5 tuny z hektaru. Je nezbytně nutné navracet organickou hmotu do půdy. Každý rok je na skládky ukládáno 2,5 milionů tun odpadů z toho 40 procent tvoří bioodpady. Tyto odpady mohou být vytříděny a zkompostovány. Pražané dnes mohou kompostovat na svých pozemcích nebo si objednat u Pražských služeb kompostejner, hnědou popelnici na bioodpad. Materiál se zpracovává v kompostárnách a je následně využíván v zemědělství,“ sdělil k tématu radní Štěpánek.

Jak můžete třídit bioodpad a objednat si tuto službu? Pro shromažďování odpadu ze zahrad, údržby zeleně a z domácností Pražské služby nabízejí speciální sběrné nádoby hnědé barvy o obsahu 120 nebo 240 litrů, tzv. kompostejnery, které jsou určeny výhradně ke shromažďování např. listí, trávy, plevele, zbytků rostlin, čisté zeminy z květináčů, dřevních štěpků z větví stromů či keřů, spadaného ovoce, zbytků ovoce a zeleniny, čajových sáčků a kávové sedliny, skořápek od vajec apod. Systém provzdušnění kompostejnerů zajistí, aby v nádobách nedocházelo k hnilobným procesům odkládaných surovin, což dosavadní zkušenosti jenom potvrzují tím, že se z nádoby neline žádný zápach.Kompostejnery jsou obsluhovány společností Pražské služby, a.s. v pravidelné četnosti 1x za 14 dní s tím, že svoz bioodpadu probíhá speciální svozovou technikou pouze ve vegetačním období, tzn. od 1.4. do 30.11. kalendářního roku.

Jak si můžete uzavřít smlouvu o svozu bioodpadu ?
První možností je elektronické vyplnění formuláře na adrese www.psas.cz/bio.

Druhou možností je osobní návštěva kteréhokoliv Zákaznického centra Pražských služeb, a.s. v otevírací době v Po a St 8 - 18 a v Út, Čt, Pá 8 - 15 na adresách:

  • Pasáž Škodova paláce, Jungmannova 29, Praha 1
  • Průmyslová 615/32, PRAHA 10
  • Proboštská 1, PRAHA 6

Smlouvu lze uzavřít také prostřednictvím Callcentra na tel.č. 284 091 888

Termín prvního svozu bioodpadu bude klientovi oznámen formou SMS, e-mailem a uvedením na internetových stránkách www.psas.cz. Další svozy budou již probíhat v pravidelném 14-i denním harmonogramu.

Kolik svoz bioodpadu stojí? Cena za službu sběru a svozu bioodpadu činí v roce 2009 podle velikosti sběrné nádoby celkem 412,- Kč za 120 litrovou nádobu a 714,- Kč za 240 litrovou nádobu. Uvedené ceny jsou včetně DPH. Do celkové ceny služby je zahrnut i pronájem kompostejneru. Pro ty zájemce, kteří požádají o zimní uskladnění nádoby dodavatele služby, bude po 30.11. nádoba stažena, vyčištěna, uskladněna a do 31.3. následujícího roku bude klientovi opět předána do užívání. Tato nadstandardní služba je zpoplatněna částkou 150,- Kč ročně za 1 nádobu. Smlouva o sběru a svozu bioodpadu je ze strany společnosti Pražské služby, a.s. uzavírána s jednotlivými zájemci, a i když se jedná o zpoplatněnou službu, neznamená to, že objednavateli služby musejí vzrůstat celkové náklady odvozu komunálního odpadu. Podle průzkumů lze pečlivým tříděním bioodpadu snížit váhové množství směsného odpadu v nádobě pro komunální odpad až o 19 %, a tím také ušetřit výdaje spojené s odvozem tohoto odpadu.

22.6.2009 11:10:22 | přečteno 2671x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load