Praha nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví

Praha nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví odebrat statut traumacentru Bulovka a onkologickému centru na Královských Vinohradech Traumacentru Fakultní nemocnice Bulovka, které se zaměřuje na léčbu komplikovaných traumat pohybového aparátu, byl rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR odebrán statut. Do stejné situace se dostalo i onkologické centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

„Existují reálné obavy, že kapacita pražských traumacenter, která zajišťují traumatologickou péči pro cca 2,3 milionu obyvatel, nebude dostačující. Doposud bylo v Praze 80 lůžek, na kterých bylo ročně ošetřeno kolem 500 pacientů,“ uvedl Milan Pešák, radní hl. m. Prahy v jehož kompetenci je zdravotnictví. Informoval dále, že odborní auditoři, se kterými ministerstvo zdravotnictví spolupracovalo, doporučili, aby bylo „Koncepční řešení situace hl. m. Prahy řešeno na základě komplexní analýzy stavu a možností“.

„Vzhledem k tomu, že tato komplexní analýza neproběhla, považujeme odebrání statutu traumacentra FN Bulovka za poněkud ukvapené. Nikdo nemůže pochybovat o kvalitách tamějšího personálu, který pracuje pod vedením vynikajícího ortopéda profesora Dungla. Toto centrum by si jistě zasloužilo modernizovat, najít prostředky pro řešení centrálního urgentního příjmu a vyřešit jeho propojení s heliportem. Do té doby považujeme za nejvhodnější, aby po dohodě se zdravotnickou záchrannou službou a stejně tak, jako doposud - byli na toto pracoviště přednostně převáženi pacienti s komplikovanými traumaty pohybového aparátu,“ řekl radní Pešák.

Pokud jde o onkologické centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, vidí vedení hl. m. Prahy odebrání statutu jako uspěchané a nedostatečně prodiskutované. „Máme obavy, zda budou kapacity pražských onkologických pracovišť dostatečné. Hlavní město Praha vykazuje v porovnání s celou republikou nadprůměrné počty hlášených onemocnění zhoubnými novotvary. Je zřejmé, že s prodlužujícím se věkem bude onkologických onemocnění v Praze i nadále přibývat.

Navíc onkologická pracoviště na území hlavního města samozřejmě poskytují komplexní onkologickou péči nejen praobyvatele hlavního města, ale i pro širší spádovou oblast, pro Středočeský kraj ale i vzdálenější kraje,“ uvedl radní Milan Pešák a dodal: „O zrušení onkologického centra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a o jakési smluvní spolupráci komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Bulovka s onkologickými pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní Thomayerovy nemocnice jsme se, bohužel, dozvěděli jen z tisku.“

Vytvořeno 17.12.2008 7:49:08 | přečteno 2053x | PaedDr. Josef Škvor
load