Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Praha nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví

Praha nesouhlasí s rozhodnutím ministerstva zdravotnictví odebrat statut traumacentru Bulovka a onkologickému centru na Královských Vinohradech Traumacentru Fakultní nemocnice Bulovka, které se zaměřuje na léčbu komplikovaných traumat pohybového aparátu, byl rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví ČR odebrán statut. Do stejné situace se dostalo i onkologické centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady.

„Existují reálné obavy, že kapacita pražských traumacenter, která zajišťují traumatologickou péči pro cca 2,3 milionu obyvatel, nebude dostačující. Doposud bylo v Praze 80 lůžek, na kterých bylo ročně ošetřeno kolem 500 pacientů,“ uvedl Milan Pešák, radní hl. m. Prahy v jehož kompetenci je zdravotnictví. Informoval dále, že odborní auditoři, se kterými ministerstvo zdravotnictví spolupracovalo, doporučili, aby bylo „Koncepční řešení situace hl. m. Prahy řešeno na základě komplexní analýzy stavu a možností“.

„Vzhledem k tomu, že tato komplexní analýza neproběhla, považujeme odebrání statutu traumacentra FN Bulovka za poněkud ukvapené. Nikdo nemůže pochybovat o kvalitách tamějšího personálu, který pracuje pod vedením vynikajícího ortopéda profesora Dungla. Toto centrum by si jistě zasloužilo modernizovat, najít prostředky pro řešení centrálního urgentního příjmu a vyřešit jeho propojení s heliportem. Do té doby považujeme za nejvhodnější, aby po dohodě se zdravotnickou záchrannou službou a stejně tak, jako doposud - byli na toto pracoviště přednostně převáženi pacienti s komplikovanými traumaty pohybového aparátu,“ řekl radní Pešák.

Pokud jde o onkologické centrum ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady, vidí vedení hl. m. Prahy odebrání statutu jako uspěchané a nedostatečně prodiskutované. „Máme obavy, zda budou kapacity pražských onkologických pracovišť dostatečné. Hlavní město Praha vykazuje v porovnání s celou republikou nadprůměrné počty hlášených onemocnění zhoubnými novotvary. Je zřejmé, že s prodlužujícím se věkem bude onkologických onemocnění v Praze i nadále přibývat.

Navíc onkologická pracoviště na území hlavního města samozřejmě poskytují komplexní onkologickou péči nejen praobyvatele hlavního města, ale i pro širší spádovou oblast, pro Středočeský kraj ale i vzdálenější kraje,“ uvedl radní Milan Pešák a dodal: „O zrušení onkologického centra ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady a o jakési smluvní spolupráci komplexního onkologického centra Fakultní nemocnice Bulovka s onkologickými pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice a Fakultní Thomayerovy nemocnice jsme se, bohužel, dozvěděli jen z tisku.“

17.12.2008 7:49:08 | přečteno 1913x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load