Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Praha chce pomoci občanskému sdružení Společnou cestou

Hlavní město Praha intenzivně hledá řešení, jak zachovat činnost Azylového domu pro matky a rodiny s dětmi, který dnes působí v Donovalské ulici v Praze 11. V současné době radní Jiří Janeček vytváří pracovní skupinu, ve které budou zástupci MČ Praha 11, Magistrátu hl. m. Prahy, občanského sdružení Společnou cestou a další osoby.

„Zastupitelstvo města rozhodlo, že máme udělat vše pro zachování azylového domu. Variant je více a pracovní skupina posoudí všechny možnosti. Rozhodující v této chvíli je čas, Praha 11 proto podle předběžné dohody azylový dům nevystěhuje do konce února a poskytne nám čas potřebný na řešení. Oceňujeme, že pomoc nabízejí i některé resorty. Do pracovní skupiny proto zvu ministra Michaela Kocába. Vítáme jeho iniciativu a nabídku, že pomůže získat náhradní prostory a potřebné finanční prostředky. Na základě informace ministra Kocába jsem se již obrátil dopisem na ministra financí, který předběžně připustil možnost umístit azylový dům do objektu bývalých jeslí v Chomutovické ulici, který patří ministerstvu financí. Je to jedna z možností, současně chci požádat všechny starosty pražských městských částí o vytipování dalších možných objektů pro umístění azylového domu,“ uvedl radní Jiří Janeček.

Jak konstatoval, Praha má v každém případě zájem zachovat sdružení, které azylový dům provozuje, a zabezpečit i s pomocí státu podmínky pro jeho činnost. „Praha 11 potřebuje řešit umístění dětí, to chápeme, ale azylový dům je stejně užitečný. Plní celopražskou funkci, respektujeme proto fakt, že k němu má i určitý závazek i celé město, i když v současném sídle jde o smluvní vztah soukromého subjektu a městské části,“ řekl Janeček.

Podle městské části sdružení bohužel úplně nezvládlo problémy spojené se svým současným sídlem a udělalo chyby. Před ukončením nájemní smlouvy proto proběhne i standardní kontrola majetku a závazků, které ze smlouvy pro nájemce vyplývají. „Nic to nemění na naší snaze činnost sdružení zachovat, proto intenzivně hledáme i jiný objekt,“ doplnil Janeček.

V současné době je azylový dům prakticky prázdný. Čtyři rodiny, které v něm bydlely a měly trvalé bydliště na území Prahy 11, dostaly od této městské části sociální byty. „Jde o standardní sociální bydlení a mimo bydlení pro ně městská část zajistila i nabídku zaměstnání. Fakticky je tedy vracíme do normálního života se vším všudy,“ uvedl Janeček. Další čtyři rodiny ubytovalo Centrum sociálních služeb Praha, takže je o ně postaráno. Jedna rodina si našla ubytování sama. Situace poslední ubytované osoby se ještě řeší, protože jde o ženu, která nemá žádný doklad totožnosti ani jiné doklady.

V zájmu městské části Praha 11 je i to, aby součástí řešení bylo zachování funkce kostela. „Chceme, aby sloužil všem a aby si zachoval i své vazby na lidi z okolí i celou městskou část. Ať již vyřešíme azylový domov v jakékoli variantě, kostela se to nijak negativně nedotkne,“ upřesnil Janeček.

23.2.2009 13:26:26 | přečteno 1876x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load