Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Praha 11 ukončí údržbu veřejné zeleně na pozemcích soukromých vlastníků

Rada městské části Praha 11 rozhodla, že ukončí údržbu a úklid pozemků veřejné zeleně na pozemcích ve vlastnictví právnických a fyzických osob na území Jižního Města, a to k 31. prosinci letošního roku. Ušetří tak 4,5 milionu ročně.

„Už od konce 90. let jsme opakovaně, ale neúspěšně, jednali s vlastníky, aby se o svůj majetek řádně starali. Neexistuje totiž žádný účinný právní předpis, kterým bychom je mohli k péči o zeleň přimět, a tak jsme ji udržovali na vlastní náklady,“ uvedla místostarostka Eva Štampachová.

Praha 11 se tím snažila předejít nespokojenosti občanů s případným zhoršením stavu veřejné zeleně, kterou užívají. Vystavovala se však riziku, že kontrolní orgány posoudí její snahu jako nehospodárné nakládání s veřejnými prostředky.

Majitelé neudržovaných pozemků sice mohou dostat pokutu podle zákona č. 128/2000 sbírky, ale až v případě, že pozemek naruší vzhled obce. A to v takovém rozsahu, že o narušení vzhledu nebude pochyb. Objektivnost takového hodnocení je sporná a správní či přestupkové zřízení zdlouhavé. „K ukončení péče o zeleň na soukromých pozemcích přistupujeme  v zimním období, abychom získali čas na další jednání s vlastníky, a to až do začátku vegetačního období,“ vysvětlila Štampachová.

Fyzické osoby vlastní celkem 16,3 hektaru ploch, právnické 3,9 hektaru, tedy celkem 20,2 ha. Městská část i s jejich pozemky udržovala dosud 222,1 ha veřejné zeleně.

Pozemky s veřejnou zelení spravovala do roku 1991 na celém území hlavního města Správa veřejné zeleně. Po jejím zániku přešla práva i povinnost starat se o investice do veřejné zeleně před rokem 1989, na městské části, včetně Prahy 11. Ta převzala majetek v celcích, bez rozlišeného vlastnictví nemovitého majetku. 

Od roku 2007 se o stromy, keře, trávníky, ale také hřiště či lavičky, starala společnost, vzešlá z výběrového řízení. Čtyřletá smlouva příští rok končí, nyní se připravuje výběrové řízení na dodavatele prací na další čtyři roky. Před novou veřejnou zakázkou je nutné přesně určit rozsah poptávané údržby, včetně vymezení ploch. „Za ty čtyři roky jsme získali celou řadu podnětů od občanů městské části a budeme se snažit je do podmínek řízení zakomponovat,“ doplnila Štampachová. Firma na údržbu veřejné zeleně by se měla vybrat do července příštího roku, aby vítěz výběrového řízení zajistil plynulost péče o zeleň.

Ing. Šárka Cicvárková,

tisková mluvčí MČ Praha 11

11.12.2013 16:04:26 | přečteno 1649x | Ing. Sarka Cicvarkova

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load