Praha 11 udělí čestné občanství a ceny městské části

Městská část Praha 11 se rozhodla využít možnosti, kterou jí poskytuje zákon č. 131/200 Sb., o hlavním městě Praze, k udělení čestných občanství a cen MČ Praha 11.

Čestná občanství městské části lze udělovat fyzickým osobám, které se významnou měrou zasloužily o rozvoj městské části.

Ceny městské části lze udělovat:

  • za významná umělecká, vědecká a jiná díla mající vztah k městské části,

dále jako:

  • zvláštní projev uznání občanům, jejichž život, působení a dílo mají úzký vztah k Jižnímu Městu,
  • zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím, které znamenaly záchranu života občanů nebo záchranu morálních, historických nebo kulturních hodnot,
  • zvláštní projev úcty významným českým i zahraničním představitelům v oblasti politiky, vědy, kultury a sportu.

Veřejnost může podávat své návrhy prostřednictvím volených zástupců veřejné správy, tj. členů Zastupitelstva městské části Praha 11 v termínu od 22. října do 30. listopadu 2007.

Čestná občanství a ceny MČ jsou udělována na základě písemného návrhu s podrobným zdůvodněním zásluh navrhovaného občana od předkladatele návrhu. Bez podrobného písemného zdůvodnění nebude návrh projednán.

Podrobné zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Praha 11 jsou uvedeny v příloze.

ikona souboruČestné občanství - zásady

Vytvořeno 22.10.2007 17:54:26 | přečteno 2981x | PaedDr. Josef Škvor
load