Pozvánka na zářijové zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 11 oznamuje, že ve čtvrtek 6. září 2007 se od 9.00 hodin koná v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 osmé zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11.

Návrh programu zasedání
 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu
  a usnesení
 • Doplnění jednacího řádu ZMČ
 • Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2007
 • Rozpočtová opatření
 • Prodloužení splatnosti termínovaného vkladu
 • Poskytnutí darů
 • Záměr převodu kupní ceny
 • Žádost Sdruženého zdravotnického zařízení JM II o odpis nedobytné pohledávky
 • Dohoda o uznání a narovnání vlastnického práva mezi MČ Praha 11 a fyzickými osobami
 • Svěření pozemků
 • Grantové programy
 • Odpis pohledávky
 • Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 - PEVNÝ BOD 12.30 hod.
 • Výbory ZMČ
 • Dotazy, připomínky a podněty - PEVNÝ BOD 13.00 hod.
 • Závěr
Vytvořeno 3.9.2007 18:56:33 | přečteno 2472x | PaedDr. Josef Škvor
load