Na obsah stránky

ENDE
 

Pozvánka na zářijové zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

zahrada
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 11 oznamuje, že ve čtvrtek 6. září 2007 se od 9.00 hodin koná v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 osmé zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11.

Návrh programu zasedání
 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu
  a usnesení
 • Doplnění jednacího řádu ZMČ
 • Rozbor hospodaření za 1. pololetí 2007
 • Rozpočtová opatření
 • Prodloužení splatnosti termínovaného vkladu
 • Poskytnutí darů
 • Záměr převodu kupní ceny
 • Žádost Sdruženého zdravotnického zařízení JM II o odpis nedobytné pohledávky
 • Dohoda o uznání a narovnání vlastnického práva mezi MČ Praha 11 a fyzickými osobami
 • Svěření pozemků
 • Grantové programy
 • Odpis pohledávky
 • Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 - PEVNÝ BOD 12.30 hod.
 • Výbory ZMČ
 • Dotazy, připomínky a podněty - PEVNÝ BOD 13.00 hod.
 • Závěr
3.9.2007 18:56:33 | přečteno 2049x | PaedDr. Josef Škvor

Navigace

 
load