Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Pozvánka na ustavující zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 11 oznamuje, že v úterý 9. listopadu 2010 se od 9 hodin v zasedacím sále KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 koná ustavující zasedání členů Zastupitelstva městské části Praha 11.

Návrh programu 1. ustavujícího zasedání Zastupitelstva MČ Praha 11

Zahájení

Složení slibu členů Zastupitelstva MČ Praha 11

1. Schválení programu ustavujícího ZMČ

2. Volby skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení

3. Volební řád

4. Volba volební komise

5. Stanovení celkového počtu členů Rady MČ Praha 11 a dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva MČ Praha 11

6. Volba starosty MČ Praha 11

7. Volba zástupců starosty MČ Praha 11

8. Volba členů RMČ Praha 11

9. Zřízení výborů ZMČ

9A. Volba předsedů výborů ZMČ

10. Ověřovatelé doložky platnosti právních úkonů

11. Rozpočtové opatření č. 137/10 - zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na prevenci rizikového chování 2010 - 2012 pro ZŠ Mendelova 550

12. Rozpočtové opatření č. 147/10 - finanční dar od NADACE VIA; na realizaci projektu Balonstory 2010

13. Rozpočtové opatření č. 152/10 - zvýšení rozpočtu na akce v rámci programu "Operační program Praha - Adaptabilita " (OPPA)

14. Rozpočtové opatření č. 153/10 - zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na volby do Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí

15. Rozpočtové opatření č. 154/10 - zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na krytí nákladů v souvislosti s výkonem agendy sociálně-právní ochrany dětí

16. Rozpočtové opatření č. 167/10 - zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na rozvoj infrastruktury obce

17. Rozpočtové opatření č. 168/10 - zvýšení rozpočtu o účelovou neinvestiční dotaci na výplatu příspěvku na péči oprávněným osobám

18. Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast kultury na rok 2010 - III. Kolo

19. Výběr projektů v rámci Grantového programu MČ Praha 11 pro oblast sportu a tělovýchovy na rok 2010 - III. Kolo

20. Dodatek ke smlouvě o výstavbě Památníku Svobody

Závěr

Pozn.: Jednání je veřejně přístupné

1.11.2010 16:11:06 - aktualizováno 5.11.2010 13:45:34 | přečteno 2643x | PaedDr. Josef Škvor

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load