Pozvánka na únorové zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Úřad městské části Praha 11, odbor kancelář starosty oznamuje, že se ve čtvrtek 12. února 2009 od 9.00 hodin koná 21. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11, a to v zasedacím sále KC Zahrada, Malenická 1784, Praha 4.

Návrh programu zasedání:

· Zahájení

· Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11

· Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení

· Pořádání kulturních akcí v lokalitě Na Jelenách - informace s projednáním, pevný bod 9.30 hod.

· Rozpočtová opatření

· Poskytnutí účelového finančního daru

· Dar Městské policii

· Žádost o státní účelovou dotaci - Kamery školám

· Návrh měsíčních odměn neuvolněných členů ZMČ Praha 11

· Zásady pro udělování čestných občanství a cen MČ Prahy 11

· Koncepce školství městské části Praha 11

· Zpráva o činnosti komisí

· Dotazy, připomínky a podněty

· Informace

· Závěr

Vytvořeno 4.2.2009 16:20:05 | přečteno 2019x | Daniel Potocký
load