Pozvánka na říjnové zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Odbor kancelář starosty oznamuje, že se ve čtvrtek 16. října koná 17. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11. Začátek je v 9 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Malenická 1784.

Návrh programu zasedání

· Zahájení

· Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11

· Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení

· Ocenění účastníků soutěže Regenerace Jižního Města 2008

· PREZENTACE - Optimalizace školství PEVNÝ BOD 9,45 hod.

· Změny ve výborech ZMČ

· Změny jednacího řádu Zastupitelstva MČ Praha 11

· Podnikatelská strategie akciových společností založených a ovládaných MČ Praha 11

· Zpráva o hospodaření MČ Praha 11 za 1. pololetí 2008

· Rozpočtová opatření

· Majetkoprávní úkony

· Dotazy, připomínky a podněty .

· Informace

· Závěr

Vytvořeno 8.10.2008 15:03:38 | přečteno 1986x | Dana Foučková
load