Na obsah stránky

ENDE
 

Pozvánka na listopadové zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

zahrada
Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 11 oznamuje, že v pondělí 12. listopadu 2007 se od 9.00 hodin koná v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 desáté zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11.

Návrh programu zasedání:

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Plnění programového prohlášení rady - PREZENTACE PEVNÝ BOD 9.30 hod.
 • Druhá úprava finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11na rok 2007
 • Rozpočtová opatření
 • Grantové programy MČ Praha 11 na rok 2008
 • Generel zdravotnictví - PREZENTACE PEVNÝ BOD 11.30 hod.
 • Pasport parkovacích kapacit, analýza a návrh koncepce řešení dopravy v klidu na území MČ Praha 11 - PREZENTACE PEVNÝ BOD 11.50 hod.
 • Svěření pozemků
 • Žádost o prominutí poplatku z prodlení - dluh nad 100.000,- Kč
 • Odpis pohledávek nad 100.000,- Kč
 • Splátková dohoda
 • Dary pro městskou policii
 • Dotazy, připomínky a podněty - PEVNÝ BOD 13.45 hod.
 • Závěr
1.11.2007 14:42:09 | přečteno 2750x | PaedDr. Josef Škvor

Navigace

 
load