Pozvánka na červnové zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 11 oznamuje, že v pondělí 16. června 2008 se od 9.00 hodin koná v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 - 15. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11.

 • Návrh programu:

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Prezentace projektu: Bezpečné Jižní Město a Retail Formation - SISI
 • První úprava finančního plánu hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2008
 • Rozpočtová opatření
 • Informace o hospodaření společností založených nebo zřízených MČ Praha 11 za rok 2007
 • Prominutí poplatků z prodlení - dluh nad 100.000,- Kč
 • Splátkové dohody
 • Majetkoprávní úkony
 • Dotazy, připomínky a podněty
 • Informace
 • Závěr
Vytvořeno 6.6.2008 9:49:42 | přečteno 1810x | Dana Foučková
load