Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11

Odbor kancelář starosty Úřadu městské části Praha 11 oznamuje, že v pondělí 8. října 2007 se od 9.00 hodin koná v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784 deváté zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11.

Návrh programu zasedání

  • Zahájení
  • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
  • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
  • Založení akciových společností
  • Rozpočtová opatření
  • Svěření pozemků
  • Změna ve výborech ZMČ
  • Dohoda o splátkách
  • Dotazy, připomínky a podněty - pevný bod 11.30 hod.
  • Závěr
Vytvořeno 20.9.2007 12:35:04 | přečteno 2413x | PaedDr. Josef Škvor
load