Na obsah stránky

ENDE
 

Pozvánka na 23. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11

LOGO Praha 11
Odbor kancelář starosty oznamuje, že ve středu 22. dubna 2009 se koná 23. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9.00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh programu zasedání


 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Prezentace sportu na Jižním Městě
 • PEVNÝ BOD 9:15 hod.
 • Zpráva o bezpečnosti na Jižním Městě - ředitel MP PEVNÝ BOD 10:00 hod.
 • Rozpočtová opatření
 • Grantové programy
 • Dotační řízení pro poskytovatele socíálních služeb
 • Informace o vývoji potřeby míst v mateřských a základních školách MČ Praha 11
 • Majetkoprávní úkony
 • Odpis pohledávky MČ Praha 11
 • Změna ve výboru pro zdravotní a sociální politiku
 • Zpráva o činností výborů
 • Dotazy, připomínky a podněty .
 • Informace
 • Závěr

PaedDr. Josef Škvor,vedoucí odboru kancelář starosty

6.4.2009 9:40:13 | přečteno 1458x | Dana Foučková

Navigace

 
load