Na obsah stránky

ENDE
 

Pozvánka na 22. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11

LOGO Praha 11
Odbor kancelář starosty oznamuje, že se ve čtvrtek 19. března 2009 koná 22. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9.00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh programu zasedání

• Zahájení
• Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
• Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
• Přísedící Obvodního soudu pro Prahu 4 PEVNÝ BOD 9:15 hod.
• Fond podpory regenerace - žádosti o půjčky a příspěvky na r. 2009
• Soutěž - regenerace Jižního Města 2009 a jmenování hodnotící komise
• Zásady územního rozvoje hl.m. Prahy - návrh 2009
• Rozpočtová opatření
• Grantový program
• Žádost Sdruženého zdravotnického zařízení JM II o odpis nedobytné pohledávky
• Majetkoprávní úkony
• Realizace projektů Evropské unie
• Zpráva o činností výborů
• Změna poskytovatele sociálních služeb v souvislosti se zánikem Centra sociálních služeb Praha - Jižní Město
• Dotazy, připomínky a podněty
• Informace
• Závěr


PaedDr. Josef Škvor
vedoucí odboru kancelář starosty

11.3.2009 8:11:12 | přečteno 1473x | Dana Foučková

Navigace

 
load