Pozvánka na 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11

Odbor kancelář starosty oznamuje, že se ve čtvrtek 22. ledna 2009 koná 20. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

  • Návrh programu zasedání

• Zahájení
• Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
• Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
• Rozpočtová opatření
• Poskytnutí daru ZŠ a MŠ
• Grantový program z oblasti životního prostředí pro rok 2009
• Majetkoprávní úkony
• Odpis pohledávky nad 100.000,- Kč
• Informace o výsledku mimořádné veřejnosprávní kontroly hospodaření
v ZŠ Mikulova
• Činnost výborů
• Dotazy, připomínky a podněty .
• Informace
• Závěr

PaedDr. Josef Škvor
vedoucí odboru kancelář starosty

Vytvořeno 12.1.2009 14:13:46 | přečteno 2108x | Dana Foučková
load