Pozvánka na 19. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11

Odbor kancelář starosty oznamuje, že se v pondělí 8. prosince 2008 koná 19. zasedání členů Zastupitelstva MČ Prahy 11 od 9.00 hodin v zasedacím sále objektu KC Zahrada, Praha 4, Malenická 1784.

Návrh programu zasedání

 • Zahájení
 • Schválení programu jednání Zastupitelstva městské části Praha 11
 • Volba skrutátorů, návrhového výboru a ověřovatelů zápisu a usnesení
 • Rozpočet a finanční plán hospodářské činnosti MČ Praha 11 na rok 2009
 • Rozpočtová opatření
 • Dary pro Městskou policii hl.m. Prahy
 • Udělení čestných občanství a cen MČ Praha 11
 • Zpoždění realizace urbanistického modelu Jižního Města - odpuštění sankcí
 • Stanovení paušální hodinové částky pro poskytnutí náhrady ušlého výdělku v souvislosti s výkonem funkce neuvolněného člena Zastupitelstva
 • MČ Praha 11
 • Grantové programy - vyhlášení na rok 2009
 • Majetkoprávní úkony
 • Činnost výborů
 • Dotazy, připomínky a podněty .
 • Informace
 • Závěr

Vytvořeno 28.11.2008 14:37:00 | přečteno 1780x | Dana Foučková
load