Pozor na novinky v povinném ručení!

V průběhu letošního roku došlo k významné legislativní změně, která může některým spotřebitelům významně zkomplikovat život. Novelou zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (tzv. “povinným ručením“) přibude povinnost těm, kteří mají na sebe v registrech vozidel evidováno nějaké vozidlo, za něž není předepsané pojistné odváděno.

 • Od nového roku bude každý vlastník, či provozovatel za každé takto evidované a nepojištěné vozidlo nucen platit do garančního fondu příspěvek ve výši 20,- až 300,- Kč (podle typu vozidla), a to za každý den, kdy nebylo pojištěno. Snadno lze vypočíst, že poplatek bude dosahovat mnohem vyšší částky, než kterou neplacením povinného ručení ušetřil. Úhrada tohoto povinného příspěvku nepojištěného přitom nijak nezbaví hrozby dalších sankcí, které platí už v současnosti a na jejichž základě může být při provozu nepojištěného vozidla uložena pokuta až do 40.000,- Kč, nepočítaje v to rizika z případné dopravní nehody způsobené takovým vozidlem. Zde mohou vynaložené náklady, které Česká kancelář pojistitelů následně vymáhá, dosahovat v případě škod na zdraví miliónových výšek. Ročně je přitom takto vypláceno zhruba 300 miliónů Kč, které jsou následně vymáhány po řidičích a dalších osobách se vztahem k nepojištěnému vozidlu, tedy vlastnících a provozovatelích.
 • „Činnost SOS - Sdružení obrany spotřebitelů nespočívá jen v prosazování zájmů svých členů proti porušování povinností druhou smluvní stranou, ale z širšího pohledu i v ochraně spotřebitelů zvyšováním jejich informovanosti a právního vědomí. Je proto třeba informovat spotřebitele nejen o povinnostech, které měli splnit a nesplnili, nýbrž i dostatečně včas o tom, jaká rizika jim hrozí a jak postupovat, aby se možnost postihu minimalizovala. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli pro spolupráci na informování veřejnosti při právě zahájené informační kampani, která má za cíl s dostatečným předstihem spotřebitele před těmito riziky varovat a umožnit jim nápravu stavu ještě před tím, než nová právní úprava vstoupí v účinnost. Podrobněji byli o této problematice již informováni členové SOS prostřednictvím posledního čísla SOS magazínu,“ připomíná mluvčí SOS Ivana Picková..
 • Jak tedy postupovat, aby nedošlo ke zbytečnému postihu? V první řadě je třeba si uvědomit, zda spotřebitel v minulosti nevlastnil nějaké vozidlo, které následně prodal a neodhlásil. Často se tak mohlo stát např. při prodeji na náhradní díly, či proto, že této skutečnosti nevěnoval dostatečnou pečlivost. Pokud si je spotřebitel jist, že tato situace v jeho případě nepřichází v úvahu, a že nenastala ani žádná jiná okolnost, na základě které by byl jako vlastník nebo provozovatel v registru vozidel evidován, nemusí konat nic. V pochybnostech však může (a tento postup je možno jen doporučit) podat na místně příslušný registr vozidel žádost o výpis, která vozidla má na své jméno evidována. Pokud zde uveden není nebo za zde evidované vozidlo řádně pojistné hradí, celá záležitost pro něho ve většině případů končí. V případě, že je zde evidován, má ještě do konce roku prostor pro to, aby dal své věci do pořádku. Zákon předpokládá, že tak učiní buď dočasným či trvalým odhlášením, či aktualizací údajů, pokud už vozidlo nevlastní (např. z důvodu jeho odcizení, apod.).
 • O bližší podrobnostech o postupu či jednotlivých situacích je možno se již dnes dozvědět na zřízené informační lince 221 772 773 nebo na speciálních webových stránkách, vytvořených pro tento účel, na adrese www.bezpojisteni.cz ale také v on-line poradě SOS či na poradenské lince 900 08 08 08 (8 Kč/min.)
 • Kontakty:
  SOS - Sdružení obrany spotřebitelů (SOS)
  Tel. 224 239 940, fax: 224 239 941
  www.spotrebitele.info
  • Ivana Picková, tisková mluvčí, pickova@spotrebitele.info, 604 956 114
Vytvořeno 16.10.2008 11:12:38 | přečteno 1957x | Dana Foučková
load