Povolení ke kácení dřevin ve Steinerově ulici

Z důvodu přeložky teplovodu u bytového domu Steinerova 667 budou dnes, tj. 28. března dopoledne, pokáceny dřeviny rostoucí mimo les. Toto kácení bylo v souvislosti s výstavbou povoleno odborem životního prostředí ÚMČ Praha 11.

Jedná se 5 kusů břízy bílé, suchý topol a 2 m2 keřů zlatice převislé a 1 m2 keře ptačího zobu obecného, které rostou v místě vedení teplovodu, v těsné blízkosti tohoto domu.

Ke kompenzaci ekologické újmy způsobené vykácením dřevin byla žadateli, kterým je hlavní město Praha a spol. M-invest jihlavská, a.s., u tohoto bytového domu uložena náhradní výsadba druhově vhodnějších dřevin, a to tří výpěstků druhu javor babyka kultivar Elsrijk. Současné stromořadí červenolistých myrobalánů třešňových, rostoucích ve Steinerově ulici nebude kácením dotčeno.

Vytvořeno 28.3.2008 8:28:16 | přečteno 1832x | PaedDr. Josef Škvor
load