Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Podpora podnikání na Jižním Městě - podnikatelský inkubátor

Jižní Město je zvláštním městským uskupením sídlištního typu, které má svá výrazná specifika. Kladná i záporná. Jedním z těch horších je obtížnost hledání vhodných výrobních a prodejních prostor pro začínající podnikatele v rozsáhlých plochách panelové zástavby.

Sídliště bylo původně navrženo jako příměstský satelit s vyváženou funkcí bydlení, pracovních příležitostí a doprovodných aktivit. Při jeho výstavbě v 70. a 80. letech minulého století byla bohužel akcentována pouze funkce bydlení na úkor všech ostatních potřeb.

Významná část dnes již prosperujících firem má po roce 1989 svůj původ v tzv. "garážových technologiích".  Lidé mohli začít s "podnikáním" v ekonomicky přijatelných podmínkách, většinou v garážích a přístavcích u svých rodinných domů, a pokud se původní projekt rozvinul do podoby stabilní a fungující firmy, tak postupně docházelo k nárůstu firmy a většinou i ke změně sídla. To proto, že zaběhlý podnik pak již měl k dispozici více volných prostředků a i výhodnější přístup k úvěru. Pro začínajícího živnostníka je často nepřekročitelnou překážkou nalezení vhodných prostor pro podnikání za finančně přijatelných podmínek. Týká se to především oblasti drobné výroby a služeb. Jižní Město dává z tohoto hlediska svým obyvatelům do vínku značný hendikep, neboť jednotlivé garáže či levné přístavky zde nenajdeme, a když si chce živnostník založit svůj malý podnik, ihned na něj dolehne břímě vysokých nájmů, které často dobrý nápad udusí ještě před tím, než mohl prokázat svoji životaschopnost.

Škodní však jsou i ostatní obyvatelé Jižního Města, kteří jsou v roli zákazníků, protože se jim tak omezuje nabídka obchodu a služeb. Cosi málo začaly řešit farmářské trhy, které si za krátký čas zajistily své pevné místo na Jižním Městě, ale stále je to málo.

Proto je záměrem městské části Praha 11 nalezení vhodných ploch a prostor, které by mohly být začínajícím podnikatelům na Jižním Městě výhodně pronajímány. V úvahu připadá pronájem na dobu tří až pěti let s tím, že nejnižší pronájem by byl v prvním roce a pak by se nájem postupně progresivně zvyšoval. Po té době by musel živnostník prostory opustit a postavit se plně na vlastní nohy buď ve svém, nebo v jiném pronajatém objektu, ale již za tržní nájemné. Vše záleží na tom, zda se na Jižním Městě najdou pro záměr vhodné plochy a potřebné finanční prostředky, nikoli však z rozpočtu městské části. Dále pak bude muset být celý systém podpory podnikání doveden do reálné podoby a musí být rovněž nastaveny rovné podmínky, aby ho mohli začínající živnostníci využívat, ale zároveň, aby ti noví nebyli zvýhodněni oproti stávající konkurenci.

Prvním krokem k uskutečnění tohoto záměru bude analýza podmínek a možností pro podporu podnikání na Jižním Městě, která by měla především řešit vytipování vhodných ploch pro uskutečnění záměru s vyhodnocením, vlastnických vztahů, návaznost ploch na technickou infrastrukturu a vztah k územnímu plánu. Dále je třeba vyhodnotit deficity konkrétních typů služeb a výroby na Jižním Městě a obecně definovat podmínky za kterých by mohl být  projekt "Podnikatelského inkubátoru" realizován. S výsledky analýzy budou obyvatelé Jižního Města seznámeni.

Ing.  Miroslav Tatíček
odbor územního rozvoje

10.10.2011 10:41:14 | přečteno 2198x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load