Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Parkování na MČ P11

Dotazníkové šetření - Parkování na Praze 11

Dámy a pánové, milí sousedé z Jižního Města,

již delší dobu se potýkáme s problémy souvisejícími s parkováním v naší městské části. Radnice městské části Praha 11 Vám nabízí cestu, jak tuto situaci řešit.

Jako nejlepší řešení se jeví výstavba parkovacích domů, které by významným způsobem zvýšily počet parkovacích stání v našem regionu. Prioritou MČ Praha 11 je rozvoj a údržba stávající zeleně a proto by tyto parkovací domy vyrostly na již zastavěných územích, převážně na existujících parkovacích plochách. Parkovací domy by byly umístěny s ohledem na pokrytí celého území MČ Praha 11 a dobrou pěší dostupnost od Vašeho bydliště.

Pro zjištění zájmu z Vaší strany o toto řešení je realizováno dotazníkové šetření, kde Vás prosím o vyjádření Vašeho názoru. Dotazníkového šetření se můžete zúčastnit dvěma způsoby. Dotazník v papírové podobě můžete vyplnit s tazatelem, který Vás navštíví přímo doma nebo můžete využít elektronického formuláře na internetových stránkách www.praha11.cz/parkovani.

V případě, že Vás tazatel nezastihl doma, nechal Vám dotazník ve schránce. V tomto případě můžete dotazník vyplnit buď elektronicky na www.praha11.cz/parkovani nebo v papírové podobě vyplněný dotazník můžete odevzdat na některém z Informačních center MČ (dále IC):

  1. IC Ocelíkova 672/1 (budova ÚMČ Praha 11)
  2. IC Opatovská 964/18 (budova Fin. úřadu)
  3. IC Šustova 1930 (budova polikliniky)

V případě dotazů týkajících se ankety (vyplnění, odevzdání dotazníků) se můžete obrátit na telefonní číslo: 777 214 096.

V případě dotazů týkajících se problematiky parkování, se můžete obrátit na společnost Jihoměstská parkovací a. s., e-mail: info@jmparkovaci.cz.

Pevně věřím, že tato cesta je ta pravá k řešení každodenních problémů s parkováním na naší městské části, a že se do dotazníkového šetření zapojíte.

Váš Dalibor Mlejnský
starosta městské části Praha 11

24.5.2011 10:47:28 | přečteno 3615x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load