Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Oznámení Českého statistického úřadu

o došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů Sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Vážení občané,

snahou Českého statistického úřadu (ČSÚ) je dosáhnout co nejvyšší návratnosti vyplněných sčítacích formulářů. ČSÚ se proto obrací na osoby, kterým byly sčítací formuláře doručeny, ale dosud je z jakýchkoliv důvodů neodevzdaly, aby tak učinily nyní v rámci došetřování.

Toto došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů provedou výhradně sčítací komisaři Českého statistického úřadu. Sčítací komisaři ve dnech 19. až 30. května 2011 osobně navštíví vybrané domácnosti, které převzaly sčítací formuláře, ale Českému statistickému úřadu nebyl za danou domácnost doručen žádný z předaných formulářů. V případě, že původní sčítací formuláře byly ztraceny nebo znehodnoceny, vydá sčítací komisař nové formuláře a požádá o jejich vyplnění. K vyplnění poskytne potřebné informace, vysvětlení a pomoc. Tito komisaři se prokáží navštívené domácnosti služebním průkazem sčítacího komisaře, občanským průkazem a pověřením k provedení došetřování v rámci SLDB 2011.

Vyplněné formuláře mohou být - stejně jako při řádném termínu sčítání - předány ČSÚ těmito způsoby:

  • a) odevzdáním sčítacímu komisaři přímo při jeho návštěvě v domácnosti
  • b) vyplněním a odesláním sčítacích formulářů elektronicky s využitím internetového serveru www.scitani.cz, v termínu do 5. června 2011,
  • c) odesláním formulářů v úřední obálce s předtištěnou adresou P.O.Boxu ČSÚ v termínu do 31. května 2011,

Jména a čísla průkazů sčítacích komisařů a územní okruh jejich působnosti jsou uvedeny na úřední desce obecního (městského) úřadu (magistrátu statutárního města) a na internetových stránkách www.scitani.cz.

Došetřování neodevzdaných sčítacích formulářů bude provedeno pouze u vybraných domácností. Návštěvu sčítacího komisaře proto, prosíme, neurgujte. Bezplatná informační telefonická linka nebude v provozu. Své dotazy proto volejte výhradně na telefonní číslo uvedené na vývěsce obecního úřadu. Elektronickou poštu, prosíme, směrujte na adresu info@scitani.cz.

Český statistický úřad se obrací na občany, kteří sčítací formuláře z jakýchkoliv důvodů neodevzdali, aby tak učinili v zájmu dosažení co nejvyšší úplnosti a kvality údajů ze sčítání lidu, domů a bytů 2011.

Za spolupráci děkujeme.

Český statistický úřad

Originální dokument je ke stažení ikona souboruzde, seznam sčítacích komisařů je ikona souborutady.

19.5.2011 9:01:34 | přečteno 1981x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load