Otevřený dopis ředitelek mateřských škol, aneb Každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán

Vzhledem k tomu, jaké negativní emoce se kolem nás rozpoutávají, rozhodly jsme se napsat své vyjádření k dění kolem nás. Jedná se o dnes již "problém" ukončení provozu azylového domu v ulici Donovalská 1862 a zahájení provozu mateřské školy, respektive i detašovaných pracovišť stávajících mateřských škol.

Dnešní dění kolem výše uvedené kauzy budí dojem, že kromě představitelů radnice naší městské části nemá vlastně nikdo zájem o otevření nové mateřské školy a hlavně vytvoření nových míst pro děti předškolního věku.

Jako ředitelky dvou mateřských škol, které jsou v nejbližší spádové oblasti, můžeme zodpovědně popsat situaci s umístěním dětí předškolního věku. Např. v MŠ Mírového hnutí bylo při loňském zápisu přijato pouze třicet dětí, nepřijato padesát dětí a dvacet přihlášek nebylo vráceno z důvodu zřejmosti, že tyto děti nebudou moci být přijaty z kapacitních důvodů. Nebudeme psát o dalších desítkách telefonátů rodičů, kteří tzv. zaspali a k zápisu se dostavili později.

Situace v MŠ V Benátkách byla obdobná. Chceme zdůraznit, že se jednalo pouze o občany naší městské části.

Nechápeme tudíž napadání, urážky, lživá neopodstatněná provokativní vyjádření oponentů mateřských škol, kteří by si nejdříve měli zjistit, jaká jsou fakta.

Pro neinformované v kostce. Městská část v době, kdy byl pokles počtu dětí, pronajala na dobu určitou, s řádnou výpovědní lhůtou, nevyužívané prostory vystavěné účelově pro výchovu a výuku dětí předškolního věku, ve smlouvách s tím, že uplyne li nájemní doba a budou tyto prostory třeba pro předškolní výchovu, budou k ní znovu využity.

Takto funguje každý smluvní vztah, má svá pravidla, práva, ale i povinnosti.

Udivuje nás, že se vlastně nikde neozývají maminky, tatínkové, kteří nás zaplavují svými telefonáty ohledně umístění svých předškolních ratolestí.

Zřejmě jsou moc slušní, mají moc práce na to, aby vytvářeli petice a obíhali Jižní Město a sháněli podpisy pro věc, která je tak jasná.

Nikdo si nedokáže představit, jak je pro nás nepříjemné a trapné takřka denně odmítat zájemce a blokovat maminky k nástupu do zaměstnání a tím mnohdy vyřešení tíživé finanční rodinné situace a pomoci zvýšit i úroveň života dětí. Nezapomínejme, že o děti se zde především jedná, děti se nemohou bránit a od toho mají nás dospělé, abychom jim pomáhali vytvořit co nejoptimálnější podmínky pro jejich harmonické a co nejvíce hladce plynoucí dětství.

Zdá se nám, že někteří občané, místo toho, aby uznali a ocenili práci představitelů naší radnice - starosty Mgr. Dalibora Mlejnského, Jana Meixnera - zástupce pro školství, ostatních představitelů obce a v neposlední řadě Jiřího Janečka - zastupitele naší MČ a poslance PČR, poděkovali jim, podpořili jejich snažení ve vytvoření nových míst pro děti našich občanů, ozývají se bohužel pouze hlasy kritizující a urážející.

Domníváme se, že se mediálně zviditelňují pouze osoby v tomto zběhlé a my běžní občané občas nemáme čas, odvahu nějak reagovat či se vyjadřovat.

Ale ono to prostě občas chce vyjádřit se k dění okolo nás.

Pro člověka, který má s danou tématikou co dočinění, je jasné, že vytvoření 404 míst pro děti občanů Jižního Města je dosti náročný proces. A toto se v letošním roce podařilo, takže od září 2009 bude o 404 dětí z naší městské části postaráno.

Tak alespoň my, ředitelky mateřských škol, Vám pánové jmenovitě děkujeme a doufáme, že se k nám přidají i rodiče dětí, kteří čekají na umístění do mateřské školy.

Děkujeme.

Irena Pechočová, ředitelka MŠ V Benátkách

Mgr. Hana Lisecová Zimová, ředitelka MŠ Mírového hnutí

Vytvořeno 26.2.2009 17:16:46 | přečteno 3076x | PaedDr. Josef Škvor
load