Otevření obchodu Galerie Vážka

Občanské sdružení ESET-HELP otevře dne 30.3.2006 v ul. Brandlova 1641, Praha 4 - Jižní Město tréninkový obchod pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním. Jedná se o obchod s dárkovým zbožím, který jsme nazvali „Galerie Vážka“.

Naši klienti zde budou mimo jiné prodávat drobné umělecké předměty pocházející nejen z výtvarných dílen pro handicapované osoby, ale také výrobky začínajících umělců, drobných řemeslníků nebo i běžných občanů, kteří nejsou výtvarníky, ale třeba tvoří originální výrobky, které nemají možnost jinde prezentovat.

Tento nový projekt mohl vzniknout nejen díky grantu, který nám byl udělen v rámci programu JPD 3 a byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy, ale také díky dlouhodobé spolupráci s Městskou částí Praha 11, která nám poskytla vhodné nebytové prostory.

Jsme velmi rádi, že se nám tento projekt podařilo prosadit a zrealizovat, neboť diagnóza duševního onemocnění zůstává i po mnoha letech osvěty v české společnosti něčím, o čem se příliš nemluví. Mnozí ji zaměňují za mentální postižení, jiní si vybavují pouze případy prezentované s patřičnou „hysterií“ v médiích a jsou přesvědčeni, že takto postižených lidí není asi mnoho a tudíž by měli být hospitalizováni v ústavech.

Realita je však jiná. Duševní onemocnění není něco, s čím se člověk bezpodmínečně musí narodit. Je to onemocnění, které může postihnout kohokoliv z nás nebo našich blízkých v kterékoliv fázi života, ať už důvodu určitých genetických předpokladů, vlivem některých tragických životních událostí nebo životním tempem, které ne všichni z nás musí zvládat. Důvodů onemocnění může být spousta, ale dopad má na všechny oblasti dosavadního života - pracovní, osobní i společenský.

Výskyt duševních onemocnění se zvyšuje a vyspělé evropské země si tento stav uvědomují a finančně podporují projekty, které pomohou situaci v této oblasti v nových členských zemích EU zlepšit.

Jedním z takto podpořených projektů je i právě náš projekt Tréninkového obchodu, jehož základním cílem je poskytnutí zaměstnání až 11-ti klientům ročně. Pracovní rehabilitace, kterou jim poskytneme, bude přispívat k obnovení jejich pracovních návyků a k opětovnému navázaní sociálních kontaktů, které jsou nezbytné pro uplatnění na otevřeném trhu práce.

Součástí obchodu bude také informační koutek, který všem zájemcům poskytne základní informace o problematice duševního onemocnění, léčbě a rehabilitačních programech poskytovaných různými organizacemi.

Naším obecným, ale domníváme se, že neméně důležitým cílem je, aby se náš obchod stal stálou součástí infrastruktury Jižního města. Aby lidé věděli, že zde mohou získat informace, aby měli možnost u nás nakoupit a vidět, že naši klienti jsou lidé jako oni, i když s určitým handicapem. Věříme, že toto vše bude postupně přispívat k odstraňování mýtů o této problematice a rozvoji občanské společnosti.

Otevírací doba obchodu je od pondělí do pátku od 10.00 do 18.00 hod.

Všichni, kteří by měli zájem s námi v rámci tohoto projektu spolupracovat (př. Nabídkou svých výrobků) nás mohou kontaktovat na e-mail: galerie.vazka@esethelp.cz Podrobnější informace nejen o tomto projektu získáte na www.esethelp.cz.

Za o.s. ESET-HELP

Radka Havlíková

Vedoucí projektu

Vážka

Tréninkový obchod Vážka

Interiéry obchodu

Tréninkový obchod Vážka
 

Interiéry obchodu

Tréninkový obchod Vážka
 

Interiéry obchodu

Tréninkový obchod Vážka
 

Vchod do obchodu

Tréninkový obchod Vážka
 
 
Vytvořeno 23.3.2006 8:32:24 | přečteno 3101x | Bc. Filip Procházka
load