Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Otevření obchodu Galerie Vážka

Občanské sdružení ESET-HELP otevře dne 30.3.2006 v ul. Brandlova 1641, Praha 4 - Jižní Město tréninkový obchod pro osoby s dlouhodobým duševním onemocněním. Jedná se o obchod s dárkovým zbožím, který jsme nazvali „Galerie Vážka“.

Naši klienti zde budou mimo jiné prodávat drobné umělecké předměty pocházející nejen z výtvarných dílen pro handicapované osoby, ale také výrobky začínajících umělců, drobných řemeslníků nebo i běžných občanů, kteří nejsou výtvarníky, ale třeba tvoří originální výrobky, které nemají možnost jinde prezentovat.

Tento nový projekt mohl vzniknout nejen díky grantu, který nám byl udělen v rámci programu JPD 3 a byl podpořen z prostředků Evropského sociálního fondu, státním rozpočtem České republiky a rozpočtem hlavního města Prahy, ale také díky dlouhodobé spolupráci s Městskou částí Praha 11, která nám poskytla vhodné nebytové prostory.

Jsme velmi rádi, že se nám tento projekt podařilo prosadit a zrealizovat, neboť diagnóza duševního onemocnění zůstává i po mnoha letech osvěty v české společnosti něčím, o čem se příliš nemluví. Mnozí ji zaměňují za mentální postižení, jiní si vybavují pouze případy prezentované s patřičnou „hysterií“ v médiích a jsou přesvědčeni, že takto postižených lidí není asi mnoho a tudíž by měli být hospitalizováni v ústavech.

Realita je však jiná. Duševní onemocnění není něco, s čím se člověk bezpodmínečně musí narodit. Je to onemocnění, které může postihnout kohokoliv z nás nebo našich blízkých v kterékoliv fázi života, ať už důvodu určitých genetických předpokladů, vlivem některých tragických životních událostí nebo životním tempem, které ne všichni z nás musí zvládat. Důvodů onemocnění může být spousta, ale dopad má na všechny oblasti dosavadního života - pracovní, osobní i společenský.

Výskyt duševních onemocnění se zvyšuje a vyspělé evropské země si tento stav uvědomují a finančně podporují projekty, které pomohou situaci v této oblasti v nových členských zemích EU zlepšit.

Jedním z takto podpořených projektů je i právě náš projekt Tréninkového obchodu, jehož základním cílem je poskytnutí zaměstnání až 11-ti klientům ročně. Pracovní rehabilitace, kterou jim poskytneme, bude přispívat k obnovení jejich pracovních návyků a k opětovnému navázaní sociálních kontaktů, které jsou nezbytné pro uplatnění na otevřeném trhu práce.

Součástí obchodu bude také informační koutek, který všem zájemcům poskytne základní informace o problematice duševního onemocnění, léčbě a rehabilitačních programech poskytovaných různými organizacemi.

Naším obecným, ale domníváme se, že neméně důležitým cílem je, aby se náš obchod stal stálou součástí infrastruktury Jižního města. Aby lidé věděli, že zde mohou získat informace, aby měli možnost u nás nakoupit a vidět, že naši klienti jsou lidé jako oni, i když s určitým handicapem. Věříme, že toto vše bude postupně přispívat k odstraňování mýtů o této problematice a rozvoji občanské společnosti.

Otevírací doba obchodu je od pondělí do pátku od 10.00 do 18.00 hod.

Všichni, kteří by měli zájem s námi v rámci tohoto projektu spolupracovat (př. Nabídkou svých výrobků) nás mohou kontaktovat na e-mail: galerie.vazka@esethelp.cz Podrobnější informace nejen o tomto projektu získáte na www.esethelp.cz.

Za o.s. ESET-HELP

Radka Havlíková

Vedoucí projektu

Vážka

Tréninkový obchod Vážka

Interiéry obchodu

Tréninkový obchod Vážka
 

Interiéry obchodu

Tréninkový obchod Vážka
 

Interiéry obchodu

Tréninkový obchod Vážka
 

Vchod do obchodu

Tréninkový obchod Vážka
 
 
23.3.2006 8:32:24 | přečteno 2976x | Bc. Filip Procházka

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load