Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Odsuzujeme likvidaci dřevin v rámci záměru "Bytový park Roztyly"

V úterý 31.3.2015, přijala Rada MČ Praha 11 následující usnesení:


I. Rada městské části odsuzuje a musí se důrazně ohradit proti chování stavebníka Bytového parku Roztyly, který pokácel vzrostlé dřeviny a zahajuje stavební činnost na pozemcích parc. č. 3322/1 a 3323/1, oba v k. ú. Chodov, přestože není v současné chvíli právní jistota ve věci rozhodnutí o umístění stavby a následného stavebního povolení. Likvidace zeleně proběhla v rozporu s doporučením Ministerstva životního prostředí, České inspekce životního prostředí a Odboru životního prostředí MČ Praha 11 s ohledem na vegetační klid. Kácení podlehly i stromy, které nechala vysadit MČ Praha 11 v roce 2003.

II. Rada městské části ukládá vedoucímu právního odboru činit všechny dostupné právní kroky k ochraně území proti likvidaci zeleně.Z pozemku nechal developer odstranit osm vzrostlých stromů, bránících záměru výstavby, na který bylo 9.3.2015 vydáno pravomocné stavební povolení. Kácení monitorují úředníci MČ P11 a ČIŽP.

Kácení probíhá i přes doporučení Ministerstva životního prostředí nechat toto na podzim tohoto roku, neboť došlo ke květu stromů a hnízdění ptáků dříve než obvykle. Kácení podlehly i mladé stromky vysázené městskou částí v roce 2003 podél ulice Komárkova.

Z důvodu ochrany hnízdících ptáků je zakázáno kácení keřových porostů a zapojených porostů na valu podél ulice Ryšavého.

Šárka Zdeňková – Rada MČ Praha 11, životní prostředí a doprava: "Jsme naprosto znechuceni. Developer postupně likviduje zeleň na pozemku od roku 2010. Přestože ještě nebylo rozhodnuto o správní žalobě na územní rozhodnutí, bylo vydáno stavební povolení. Připravujeme další právní kroky."

Od 24.3.2015 činí developer Alborg Development a.s. další kroky k výstavbě Bytového parku Roztyly (etapa I), zvaného též Rezidence Letokruhy.

Pozemky Ryšavého / Komárkova na Roztylech prodalo minulé vedení radnice r.2008 za 2 480,- Kč/m2 (smlouvu podepsal Mgr.D.Mlejnský). Územní a stavební řízení probíhala v letech minulých přes odpor obyvatel, rozsudek soudu a zejména za maximální součinnosti MČ Praha 11. Jako nové vedení městské části po volbách v listopadu 2014 máme omezené možnosti napravit dlouhá léta připravované kroky.

Přesto nám není v žádném případě osud území lhostejný a připravujeme další právní opatření.

• Pozemek v únoru 2015 >foto

• Informace o výstavbě na Roztylech na webu MČ (mapy) > zde

• Slza pro Roztyly (kácení v ulici Ryšavého v lednu 2014) > video

• Kauzy Roztyl na jednom místě >zde

Usnesení 0215/7/R/2015 - ikona souboruPodání žádosti o přiznání postavení zúčastněné osoby ve správněsoudním sporu o stavbu "Bytový park Roztyly"

26.3.2015 13:41:44 | přečteno 2340x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load