Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Odstěhování územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení

Odstěhování územního pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení Praha 4 - Jižní Město v Holušické ulici 2221/3 s účinností od 1.2.2010 na adresu Praha 3, Olšanská 3, bylo rozhodnutím vedení Pražské správy sociálního zabezpečení, resp. České správy sociálního zabezpečení, což je samostatný orgán státní správy s celostátní působností, na jehož rozhodování nemá městská část Praha 11 žádný vliv.

Její samostatné postavení je dáno Statutem ČSSZ,ustavujícím zákonem č. 210/1990 Sb. o změnách v působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení a o změně zákona č. 20/1966 Sb. o péči o zdraví lidu, a zák.č. 582/1991 Sb. o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, který definuje ČSSZ jako organizační složku státu, jednající jménem státu, orgán státní správy a samostatnou účetní jednotku. Nemovitost, v níž územní pracoviště PSSZ v Holušické ulici dosud sídlilo, je ve vlastnictví jiného subjektu, konkr. jednotku 2221/3 vlastní MEI Czech Office, a.s., takže městská část ani nemohla ovlivnit podmínky, za nichž PSSZ jako orgán státní správy dosavadní prostory užíval. Pokud jde o budovu Finančního úřadu v Praze 11 v Opatovské ulici č. 964/18, městská část Praha 11 nebyla investorem a není ani vlastníkem této stavby, pouze zde užívá prostory vyhrazené k činnosti informačního centra, a vlastníkem celé nemovitosti čp. 964 je obchodní společnost THESEA ADMIN s.r.o. Pokud jde tedy o zřízení podatelny v budově Finančního úřadu v Opatovské ulici, musela by se PSSZ dohodnout s Finančním úřadem a vlastníkem nemovitosti, neboť do jejich vztahů nemůže městská část nijak zasahovat. Městská část Praha 11 je vlastníkem pouze některých budov a pozemků, nacházejících se na území městské části Praha 11, s nimiž může nakládat, a ačkoliv jde o orgán veřejné správy, nemá možnost zasahovat do vlastnických a nájemních vztahů jiných subjektů na území Jižního Města, a omezovat je v nakládání s nemovitostmi, které jsou v jejich vlastnictví či nájmu, pokud jí to zákon či platně uzavřená smlouva výslovně neumožňují.

Výhrady k postupu PSSZ , a návrh na případné zlepšení situace zřízením podatelny proto prosím adresujte řediteli PSSZ Ing. Jiřímu Svobodovi, MBA, Trojská 1997, Praha 8. Ředitel PSSZ je v tomto směru jedinou kompetentní osobou, městská část Praha 11 nemá žádnou zákonnou možnost do rozhodování ČSSZ, resp. PSSZ, zasahovat, a to ani sama, ani prostřednictvím MHMP.

23.3.2010 10:12:16 | přečteno 12464x | Ing. Miloš Hejný

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load