Odbor životního prostředí upozorňuje na částečnou uzavírku komunikace Na Jelenách

Z důvodu celkové opravy povrchu vozovky bude ve 2 etapách částečně uzavřena komunikace Na Jelenách v úseku mezi kruhovými objezdy Chilská x K Hrnčírům - Roztylská x U Kunratického lesa x Kunratická spojka. V neuzavřené části komunikace bude vždy umožněn provoz vozidlům v obou směrech.

  • V 1. etapě v termínu od 8. - 12. listopadu 2008 bude omezena doprava v jízdních pruzích směrem do Kunratic a zároveň zrušena zastávka MHD „U Dálnice“ ve směru Volha.
  • V 2. etapě v termínu od 13. - 17. listopadu 2008 bude omezena doprava v jízdních pruzích ve směru Opatov a zároveň zrušena zastávka MHD „U Dálnice“.
  • Investorem akce je Technická správa komunikací hl.m.Prahy a zhotovitelem je společnost Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s.
  • Bližší informace Vám podá příslušný silniční správní úřad, kterým je odbor dopravy Magistrátu hl.m.Prahy, kontaktní osobou je Ing. Davidová, tel: 236 004 436, popř. zástupce zhotovitele stavby, pan Hanibal, tel: 602 294 333.


Vytvořeno 7.11.2008 11:33:20 | přečteno 1803x | Dana Foučková
load