Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví informuje

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví v současnosti zpracoval Katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb pro občany městské části Praha 11.

Prostřednictvím těchto služeb jsou zajišťovány potřeby lidí v nepříznivé životní a sociální situaci, ve které se ocitli např. z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, fyzického nebo mentálního handicapu nebo vlivem životních okolností. Cílem poskytovaných sociálních služeb je, aby lidé i přes své znevýhodnění mohli žít samostatně a nezávisle doma, a mohli se aktivně zapojit do společnosti, ať už v pracovním životě nebo ve volném čase. Katalog shrnuje informace o jednotlivých službách včetně kontaktů, popisu služby, identifikace cílové skupiny a ceny služeb. Na začátku katalogu lze také najít informace o činnosti odboru sociálních věcí a zdravotnictví, který poskytuje rovněž sociálně-právní poradenství ve všech oblastech své činnosti, a jehož sociální pracovníci odborně poradí, jakou službu je v konkrétním případě možné využít a současně pomohou obtížnou životní situaci začít řešit. Katalog sociálních služeb je k dispozici prozatím na odboru sociálních věcí a zdravotnictví Úřadu městské části Praha 11, a v dohledné době bude k dispozici praktickým lékařům a pediatrům, v informačních centrech a na pracovištích Úřadu městské části Praha 11.

V rámci své veřejnoprávní činnosti se odbor především zabývá pomocí, poradenstvím i řešením často velmi obtížných životních situací občanů městské části Praha 11 v sociální i zdravotní oblasti. Rovněž zpracovává podklady a materiály potřebné pro činnost vedení městské části v oblasti výkonu samosprávy, a plní své zákonné úkoly v oblasti státní správy, tzv. přenesené působnosti státu na obce. Rovněž vykonává funkci soudem jmenovaného veřejného opatrovníka osob omezených ve svéprávnosti, a poskytuje rozsáhlé odborné poradenství v této sociálně-právní oblasti.

Na odbor sociálních věcí a zdravotnictví se mohou občané městské části Praha 11 obracet osobně, písemně, či elektronicky, a to v úředních hodinách odboru v pondělí a ve středu od 8.00 hodin do 17,30 hodin, a v úterý od 8.00 hodin do 11,30 hodin, nebo telefonicky na číslo 267 902 109.

1.12.2014 12:13:36 | přečteno 970x | Dana Foučková

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load