Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Obnova porostů v Milíčovském lese v zimě 2014/2015

V současné době jsou již veškeré těžební práce ukončené, probíhá pouze dokončení vyvážení pokáceného dříví z dubového porostu a také úklid větví a jejich stahování na hromady. 

V období leden – březen 2015 probíhala v prostorách Milíčovského lesa obnova lesních porostů. V západní části lesa poblíž Kateřinek byla na dvou místech provedena obnova proředěných, převážně březových porostů. Větší plocha (u křižovatky cest) má plochu zhruba 12 arů (lesní zákon povoluje maximální velikost paseky 100 arů), druhá plocha v porostu dál od cesty má zhruba 10 arů a byly zde ponechány jako výstavky vybraní jedinci smrků, borovic a dubů. Obě tyto plochy budou v dubnu tohoto roku opět zalesněny, a to směsí dřevin domácích druhů. Ve východní části lesa byl v rámci obnovy dokácen malý zbytek smrkového porostu, které byl z obou stran obklopen již odrůstajícími dříve zalesněnými mladými stromky. Také tato plocha bude na jaře zalesněna.

V jihovýchodní části lesa pak proběhla těžba stromů jednotlivým výběrem v starém dubovém porostu. Důvodem pro zvolený zásah je plošný výskyt přirozeného zmlazení dubu. Proto byl mateřský porost částečně proředěn, vybráno bylo zhruba 8% zásoby porostu, při výběru se zásah směřoval především na stromy vrůstající do kvalitních starých jedinců, na stromy méně kvalitní a také na habry a částečně i lípy, tvořící často dvoj i více kmeny. Zvýšeným přístupem světla na povrch se iniciuje výškový přírůst existujícího přirozeného zmlazení a v dlouhodobém horizontu (minimálně 30-50 let) dojde k postupné obnově celého porostu podrostním způsobem, tj. bez nutnosti vzniku holiny a následného umělého zalesňování. Zkušenosti s obdobným postupem v minulých letech v jiných lesích na území Prahy ukazují, že již po 1-2 letech od provedení podobného zásahu dojde k prudkému zvětšení výškového přírůstu přirozeného zmlazení, které již tak po několika málo letech bude patrné i pro běžné návštěvníky lesa.  S ohledem na podporu vybraných druhů brouků jsou některé pařezy listnatých dřevin ponechávané úmyslně vyšší, než je běžně zvykem. Tyto postupem času se rozpadající pařezy tvoří ideální prostředí pro vývoj larev brouků, často i chráněných druhů (roháč obecný apod.).

V současné době jsou již veškeré těžební práce ukončené, probíhá pouze dokončení vyvážení pokáceného dříví z dubového porostu a také úklid větví a jejich stahování na hromady. V průběhu jara tohoto roku bude ještě seštěpkován klest, které je soustředěn podél hlavních cest.

Veškeré obnovní práce v Milíčovském lese jsou prováděny dle platných právních předpisů (zákon o ochraně přírody a krajiny, lesní zákon), v souladu se schváleným Plánem péče o přírodní památku Milíčovský les a rybníky. O probíhajících pracech je veřejnost informována mj. prostřednictvím informačních textů, rozmisťovaných vždy poblíž místa prací. 

18.3.2015 7:55:48 | přečteno 1274x | Miroslav Dvořák

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load