Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Obavy nejsou namístě

Vyjádření starosty Dalibora Mlejnského k obytnému souboru Milíčovský háj.

V posledních dnech se v tisku objevují zprávy, které se odvolávají na rozsudek Městského soudu v Praze, o tom, že by na Milíčově mohlo dojít ke zbourání nově postavených domů, ve kterých již bydlí naši spoluobčané. Je pro mě nepřijatelné, aby se nevinní lidé stávali rukojmím při prosazování zájmů různých uskupení či osobních zájmů jednotlivců.

Na Milíčově byly prodány byty v bytových domech, které byly postaveny v souladu s územním rozhodnutím a stavebním povolením. Vlastní stavbě bytových domů předcházela projektová příprava a standardním způsobem proběhla příslušná správní rozhodnutí, tj. územní a stavební řízení. Odbor výstavby Úřadu městské části Praha 11 vydal 7. 11. 2006 rozhodnutí o umístění stavby, proti kterému bylo podáno několik odvolání, které řešil v pracovním pořádku stavební odbor Magistrátu hlavního města Prahy. Magistrát, v tomto případě jako nadřízený orgán, rozhodl tak, že podaným námitkám v odvolání nevyhověl. Rozhodnutí o umístění stavby nabylo právní moci 4. 4. 2007. Proto bylo možné požádat o stavební povolení, podle kterého byla zahájena a také dokončena stavba obytných domů. Po řádné kolaudaci byly následně byty předány řádným vlastníkům, kteří v nich již téměř 2 roky bydlí.

Občanské sdružení Hezké Jižní Město po více než dvou měsících od nabytí účinnosti územního rozhodnutí podalo v této věci na Magistrát hl. m. Prahy žalobu k Městskému soudu v Praze. Soud rozhodl a vydal rozsudek 29. září 2010, to je po více než třech letech od nabytí účinnosti územního rozhodnutí. Svým rozsudkem zrušil vydané rozhodnutí Magistrátu a věc vrátil k dalšímu řízení. Na tomto místě musím zdůraznit, že podle platných zákonů podaná žaloba neměla ve věci odkladný účinek. To znamená, že úřady i stavebník měli plné právo pokračovat ve své činnosti v souladu s pravomocným územním rozhodnutím.

Nevylučuji možnost, že při procesu vydání rozhodnutí o umístění stavby a následném vydání stavebního povolení snad mohlo dojít k nějakému pochybení. Právě na přelomu roku 2006 a 2007 totiž začal platit nový stavební zákon. V žádném případě ale není možné, aby sporem byli postiženi nevinní občané, kteří neporušili žádný ze zákonů a v dobré víře si zakoupili byt, který se na Jižním Městě stal jejich novým domovem.

Pokud snad k nějakému procesnímu pochybení došlo, existují nástroje vedoucí k nápravě a postižen bude skutečný viník, ať již to byl úřad či investor.

Je nemravné, aby pro hájení pouhého principu byl zneužíván nevinný člověk, a proto zásadním způsobem nesouhlasím s některými výroky uvedenými v tisku, které předpokládají bourání domů a bytů, aniž by k tomu měli jejich autoři patřičný mandát či důvodný podklad.

Važme si klidu svých domovů, který u nás máme a nechtějme ho rušit neuváženými kroky a nenaplněnými osobními ambicemi.

Dalibor Mlejnský

starosta


Dokument je možné stáhnout ikona souboruzde.

25.1.2011 12:06:21 | přečteno 2253x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load