Novelizace zákona o hl. m. Praze

Městská část Praha 11 upozorňuje vlastníky pozemků na důležitou novelizaci § 29 zákona č.131/200 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, která nabyla účinnost dne 29. února 2008.

V odstavci 2 se říká: „Fyzické osobě, která neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může městská část uložit pokutu až do výše 100 000 Kč.“ Odstavec 3 pak obsahuje tuto formulaci: „Právnické osobě a podnikateli, který neudržuje čistotu a pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní, a naruší tím vzhled městské části, může městská část uložit pokutu až do výše 500 000 Kč.“

Je zájmem Prahy 11 i všech občanů, aby stav životního prostředí na Jižním Městě byl na odpovídající úrovni, proto městská část informuje o této důležité novelizaci zákona o hl. m. Praze. Podle ní je vlastník pozemku plně odpovědný za jeho stav, což je významná změna týkající se jak obyvatel, tak i podnikatelských subjektů.

Odbor životního prostředí MČ Praha 11, v jehož kompetencích je kontrola čistoty a pořádku na území městské části, bude při zjištění závad postupovat podle § 29 odst. 2 nebo 3 zákona o hl. m. Praze a v případě potřeby zahájí správní řízení o uložení pokuty.

Vytvořeno 6.3.2008 14:41:30 | přečteno 2347x | Daniel Potocký
load