Na obsah stránky

Jazyk:
 

Novela tzv. chodníkového zákona mění odpovědnost za zimní údržbu chodníků

Od středověku platilo, že každý si má zamést před vlastním prahem. V našem právním řádu platí obdobný princip už od roku 1838. V dubnu tohoto roku však nabyla platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která zcela mění dosavadní praxi při údržbě komunikací a chodníků v zimním období. Nová podoba tzv. chodníkového zákona přináší odpovědnost vlastníka chodníku, nikoli tedy vlastníka přilehlé nemovitosti jako doposud, za škody či úrazy, které by vznikly kvůli jejich neschůdnosti například při sněhové kalamitě nebo náledí. Ve většině případů jsou vlastníky komunikací obce, v naší městské části je většina chodníků v majetku hl. m. Prahy.

Jen pro představu, v Praze je přibližně 1 400 ha chodníků z toho hlavní město vlastní 1 050 ha. Změna odpovědnosti podle novely zákona bude znamenat významné navýšení prostředků na údržbu komunikací. Proto Rada hl. m. Prahy vydala nařízení upravující vyhlášku č. 39/1997 Sb., aby zmírnila negativní finanční dopady novely tohoto zákona. Nové nařízení také přináší rozdělení chodníků do kategorií: o první kategorii se bude starat město Praha, o druhou pak městské části. Do třetí kategorie jsou zahrnuty chodníky, které jsou méně využívané, a údržba se na nich nebude provádět - o které konkrétně půjde, rozhodne hl. m. Praha a jednotlivé městské části.

Změna tzv. chodníkového zákona i nové nařízení Rady hl. m. Prahy se dotýká samozřejmě i Jižního Města. „Naše městská část reagovala na nové skutečnosti vyplývající z novely zákona i nové vyhlášky a je na ně připravena,“ řekla místostarostka Eva Štampachová. „Máme zmapované všechny chodníky i komunikace, které jsou v našem vlastnictví, i jejich vytíženost, máme zajištěnu i firmu, která bude údržbu provádět,“ dodala Štampachová. V současné době je údržba zajišťována na základě smluv, které byly uzavřeny před novelou zákona. V minulosti se městská část prostřednictvím nasmlouvaných firem starala o více než 40 km chodníků, nyní přibude dalších zhruba 25 km, o jejichž údržbu se postará Jihoměstská majetková a. s, zřízená městskou částí.

Od nového roku pak tato společnost převezme veškerou údržbu chodníků v majetku městské části a rovněž se připravuje nový rozpočet na údržbu komunikací, který by měl být schválen letos v prosinci. Každoročně Praha 11 na zimní údržbu vydávala přibližně 3,5 mil. Kč, výše zmiňované legislativní změny si pak vyžádají v předběžných odhadech další 3 mil. Kč. „Městská část si je vědoma i dalšího rozměru své odpovědnosti a je dostatečně pojištěna pro případ nutnosti vyplatit odškodné při škodách nebo úrazech, ke kterým by došlo na chodnících v jejím majetku,“ upřesnila místostarostka Štampachová.

23.10.2009 13:30:55 | přečteno 2930x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Komise pro životní prostředí
CYKLOJÍZDA PRO SENIORKY A SENIORY: JARNÍ BRDY
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Mediální komise
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
MOZKOVÝ JOGGING pro seniory, aneb jak trénovat paměť
Jazz klub Tvrz: Najponk duo
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Čáry, čmáry, malování 2022
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
František Tichý: Kresby, grafika
Bytová komise
Májový koncert Pražského salonního orchestru
Betlémské světlo
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Drum Circle s Petrem Šušorem
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Pozvánka na pokračování 27. zasedání členů Zastupitelstva MČ Praha 11
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za perlou raně barokní architektury LEMBERK a na hrad GRABŠTEJN
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Toymachine – Kabinet obrů
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Idunčino kvítí
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Nejhorší člověk na světě
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro likvidaci majetku
Toymachine – O velikém čaroději
Jedenáctky: Krása Quartet
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výlet pro seniory: Vydejte se s námi na cestu za obdivuhodnými architektonickými skvosty KLÁŠTERA V MILEVSKU a historií města PÍSKU
Melodie pro každého
Pavel Dobeš
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Divadlo Vocaď pocaď – Pohádka ekologická
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro kulturu a spolky
Divoch
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Mediální komise
Kontrolní výbor
Šansony na tvrzi
Šansony na tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Petr Kocman s kapelou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA MINIKIDS TOUR 2022
ELIZZA TURNAJE PRO SENIORY 2022,
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
HRANÍ BEZ HRANIC X.
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
ELIZZA TURNAJE PRO VEŘEJNOST 2022
Cirkusárium
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Drive my car
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Komise pro seniory
Absolventský koncert žáků ZUŠ
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Skleněný zvěřinec
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Jazz klub tvrz: Radek's Group
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Dětský den na Chodovské tvrzi
František Tichý: Kresby, grafika
Marie Tvarohová: Malování jehlou
Moucha v kufru
František Tichý: Kresby, grafika
Sociální a zdravotní komise
Karel Kekeši a Radim Linhart recitál
František Tichý: Kresby, grafika
Finanční výbor
Finanční komise
Pocta Boženě Němcové
Dětský den v KC Zahrada
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
XXIII. ročník SPORTOVNÍCH HER SENIORŮ A HANDICAPOVANÝCH OBČANŮ
Roman Horký a Kamelot
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
Sobotní výtvarná dílna
František Tichý: Kresby, grafika
Pocta Boženě Němcové
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load