Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Novela tzv. chodníkového zákona mění odpovědnost za zimní údržbu chodníků

Od středověku platilo, že každý si má zamést před vlastním prahem. V našem právním řádu platí obdobný princip už od roku 1838. V dubnu tohoto roku však nabyla platnost novela zákona o pozemních komunikacích, která zcela mění dosavadní praxi při údržbě komunikací a chodníků v zimním období. Nová podoba tzv. chodníkového zákona přináší odpovědnost vlastníka chodníku, nikoli tedy vlastníka přilehlé nemovitosti jako doposud, za škody či úrazy, které by vznikly kvůli jejich neschůdnosti například při sněhové kalamitě nebo náledí. Ve většině případů jsou vlastníky komunikací obce, v naší městské části je většina chodníků v majetku hl. m. Prahy.

Jen pro představu, v Praze je přibližně 1 400 ha chodníků z toho hlavní město vlastní 1 050 ha. Změna odpovědnosti podle novely zákona bude znamenat významné navýšení prostředků na údržbu komunikací. Proto Rada hl. m. Prahy vydala nařízení upravující vyhlášku č. 39/1997 Sb., aby zmírnila negativní finanční dopady novely tohoto zákona. Nové nařízení také přináší rozdělení chodníků do kategorií: o první kategorii se bude starat město Praha, o druhou pak městské části. Do třetí kategorie jsou zahrnuty chodníky, které jsou méně využívané, a údržba se na nich nebude provádět - o které konkrétně půjde, rozhodne hl. m. Praha a jednotlivé městské části.

Změna tzv. chodníkového zákona i nové nařízení Rady hl. m. Prahy se dotýká samozřejmě i Jižního Města. „Naše městská část reagovala na nové skutečnosti vyplývající z novely zákona i nové vyhlášky a je na ně připravena,“ řekla místostarostka Eva Štampachová. „Máme zmapované všechny chodníky i komunikace, které jsou v našem vlastnictví, i jejich vytíženost, máme zajištěnu i firmu, která bude údržbu provádět,“ dodala Štampachová. V současné době je údržba zajišťována na základě smluv, které byly uzavřeny před novelou zákona. V minulosti se městská část prostřednictvím nasmlouvaných firem starala o více než 40 km chodníků, nyní přibude dalších zhruba 25 km, o jejichž údržbu se postará Jihoměstská majetková a. s, zřízená městskou částí.

Od nového roku pak tato společnost převezme veškerou údržbu chodníků v majetku městské části a rovněž se připravuje nový rozpočet na údržbu komunikací, který by měl být schválen letos v prosinci. Každoročně Praha 11 na zimní údržbu vydávala přibližně 3,5 mil. Kč, výše zmiňované legislativní změny si pak vyžádají v předběžných odhadech další 3 mil. Kč. „Městská část si je vědoma i dalšího rozměru své odpovědnosti a je dostatečně pojištěna pro případ nutnosti vyplatit odškodné při škodách nebo úrazech, ke kterým by došlo na chodnících v jejím majetku,“ upřesnila místostarostka Štampachová.

23.10.2009 13:30:55 | přečteno 2876x | Daniel Potocký

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load