Nové pražské ulice ponesou jména umělců a také autora esperanta

Pojmenování dvanácti ulic a přejmenování jedné ulice na území hlavního města Prahy schválila dnes městská rada. Návrhy předložil náměstek primátora Rudolf Blažek. Zejména pojmenování nové komunikace ve Štěrboholích, která vede k tamnímu obchodnímu centru, si zaslouží pozornost. Má totiž svou historii, která sahá třináct let zpátky. Tehdy Klubu esperantistů navrhl v souvislosti s 81. světovým kongresem esperanta, který se konal v roce 1996 v Praze, připomenout osobnost tvůrce mezinárodního jazyka esperanto Ludvíka Lazara Zamenhofa pojmenováním některého z veřejných prostranství v metropoli, uvedl Blažek.

Pro další nové ulice bylo zvoleno pojmenování podle známých umělců: Václava Trojana (hudebního skladatele a pedagoga), Rudolfa Firkušného (světového klavíristy), Františka Raucha (klavíristy a pedagoga) a Zuzany Navarové (zpěvačky, skladatelky a textařky). Jejich jména ponesou nové ulice v bytovém komplexu v Uhříněvsi.

Pojmenování veřejných prostranství

MČ Praha - Slivenec

obvod Praha 5 - katastrální území Holyně

Vychází severozápadním směrem z ulice Za Knotkem v její západní části, před železničním tělesem se lomí k severu, překračuje Dalejský potok, stáčí se k východu a končí u vchodu do objektu

čp. 20.

Rohlovská

Pojmenování podle Rohlovského mlýna (objekt čp. 20).

MČ Praha - Vinoř

obvod Praha 9 - katastrální území Vinoř

Vychází ze západního konce Semtínské

a vstupuje do Českodubské.

Semtínská

Použití stejného názvu i pro navazující komunikaci. Prodloužení Semtínské.

Vychází ze západního konce Semtínské severním směrem a vstupuje

do Velkoosecké. K Českodubské patří

i výběžek jižně od Semtínské.

Českodubská

Pojmenování navazuje na názvy okolních ulic pojmenovaných podle obcí.

MČ Praha 21

obvod Praha 9 - katastrální území Újezd nad Lesy

Vychází jihovýchodním směrem z Oplanské

mezi Donínskou a Druhanickou, prochází

křižovatkou s Rápošovskou, lomí se k seve-

rovýchodu a slepě končí na hranici parcely č. 537/127.

Dražická

Pojmenování navazuje na názvy okolních ulic pojmenovaných podle obcí.

MČ Praha 10, Praha - Štěrboholy

obvod Praha 10 - katastrální území Malešice, Štěrboholy

Vychází východním směrem z Průmyslové

proti ulici U Stavoservisu. Končí u vstupu

do obchodního objektu.

Zamenhofova

Ludvík Lazar Zamenhof, 1859 - 1917, polský lékař židovského původu, polyglot a tvůrce mezinárodního jazyka Esperanto.

MČ Praha 10

obvod Praha 10 - katastrální území Záběhlice

Vychází západním směrem z ulice

V korytech proti Břečťanové a slepě končí.

Na Slatince

Pojmenování podle starého pomístního názvu.

MČ Praha - Dolní Měcholupy

obvod Praha 10 - katastrální území Dolní Měcholupy

Vychází ze západního konce ulice

V dolinách, prochází křižovatkou s ulicí

V Osikách a slepě končí.

V dolinách

Použití stejného názvu i pro navazující komunikaci. Prodloužení ulice V dolinách.

Vychází jižním směrem z Dolnoměcholup-ské západně od křižovatky s ulicí

Nad Vokolky a vstupuje do ulice V dolinách.

V osikách

Pojmenování podle přilehlého osikového porostu podél nedalekého potoka.

MČ Praha 22

obvod Praha 10 - katastrální území Uhříněves

Vychází kolmo jihovýchodním směrem

z ulice K Netlukám severně od křižovatky ulic K Netlukám, K Uhříněvsi a Přátelství,

stáčí se k jihu, prochází křižovatkou s ulicí

Firkušného a vstupuje do ulice K Uhříněvsi.

Václava Trojana

Václav Trojan, 1907 - 1983, hudební skladatel a pedagog. Studoval u B.A. Wiedermanna, Otakara Ostrčila, Jaroslava Křičky a Vítězslava Nováka.

Vychází východním směrem z ulice Václava Trojana severně od ulice K Uhříněvsi

a slepě končí.

Firkušného

Rudolf Firkušný, 1912 - 1994, světový klavírista českého původu, od roku 1948 žil v USA.

Vychází kolmo severně z ulice K Uhříněvsi východně od křižovatky ulic K Netlukám, K Uhříněvsi a Přátelství. Slepě končí.

Rauchova

František Rauch, 1910 - 1996, klavírista a hudební pedagog, profesor na AMU, člen Pražského tria.

Vychází jižním směrem z ulice K Uhříněvsi proti ulici Václava Trojana, lomí se k východu a slepě končí.

Zuzany Navarové

Zuzana Navarová, 1959 - 2004, zpěvačka, skladatelka a textařka.

Přejmenování veřejného prostranství

MČ Praha 3

obvod Praha 3 - katastrální území Žižkov

Současný název

Navrhovaný název

U stadionu

Ke kapslovně

Název podle směřování k místu kde bývala žižkovská kapslovna.


Vytvořeno 5.8.2008 15:12:42 | přečteno 3560x | Dana Foučková
load