Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Nové požární vozidlo pro Sbor dobrovolných hasičů Chodov

Sbor dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov dostal nový dodávkový automobil Ford Transit.

Hlavní město Praha zakoupilo na základě otevřeného zadávacího řízení v souladu s platnou legislativou 6 ks požárních automobilů – dopravních dodávkových automobilů. Zakoupená vozidla jsou určena pro obměnu požární techniky jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

Pravidelná obměna, která byla zabezpečována vyřazováním požární techniky od profesionálních jednotek, je od roku 2001 pozastavena. Stát na obnovu především základní požární automobilové techniky u profesionálních jednotek vynakládá potřebné investiční prostředky v minimální výši. V důsledku toho se téměř neprovádí ani následná obměna techniky u jednotek SDH.

Transit pro SDH Chodov2, obrázek se otevře v novém okněZakoupení požární dodávkové automobily je navrhováno po konzultaci se zástupci Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – Městské sdružení hasičů hlavního města Prahy, zástupcem velitelů jednotek SDH a ředitelem organizační složky Česká republika Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy.

Po prozkoumání potřeb jednotlivých jednotek Sboru dobrovolných hasičů a technického stavu jejich techniky bylo rozhodnuto přidělit novou techniku následovně: městské části Praha 11 pro jednotku SDH Chodov, městské části Praha - Březiněves pro jednotku SDH Březiněves, městské části Praha - Dubeč pro jednotku SDH Dubeč, městské části Praha 18 pro jednotku SDH Letňany, městské části Praha - Lochkov pro jednotku SDH Lochkov a městské části Praha – 16 pro jednotku SDH Radotín.

Cena přiděleného požárního vozidla, přesněji dopravního dodávkového automobilu pro jednotku SDH Chodov je 1 115 808,- Kč.

Informace k novému vozidlu a další technice používané jednotkou Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 – Chodov jsou v dokumentu ikona souboruzde.

Kontakty a další info o Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 viz: Dobrovolní hasiči - Chodov.

Stránky Sboru dobrovolných hasičů Praha 11 - Chodov.

24.2.2012 12:10:21 | přečteno 2657x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load