Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Nepořádek na území Jižního Města se řeší

Městská část Praha 11 navýší počet úklidových čet i strojů v ulicích Jižního Města

Tání sněhu odkrylo nejen na území Jižního Města nepořádek a psí exkrementy. Sníh, který přikrýval odhozené odpadky, nedopalky a v podstatě zakonzervoval psí exkrementy, vlivem teplot pohybujících se několik dní nad nulou odtává a nemilosrdně ukazuje, co všechno jsou lidé schopni odhodit či naopak po sobě neuklidit.

„Kontaktoval jsem ředitele společnosti Jihoměstská majetková, která má z části na starosti úklid naší městské části, a požádal ho o navýšení počtu lidí, kteří uklízejí chodníky Jižního Města. Od dnešního rána je úklid posílen jak personálně, tak i o další stroje,“ říká starosta jedenácté městské části Dalibor Mlejnský. Do ulic tak opět vyjedou také dva stroje na úklid psích exkrementů. (Prvním strojem je akumulátorový vysavač vhodný pro úklid ve vnitroblocích s ohledem na jeho tichý provoz. Druhým strojem je motorová čtyřkolka s vysávací nástavbou. Tento stroj je určen pro úklid exkrementů ve veřejných parcích.) Obyvatelé městské části Praha 11 také mohou využít bezplatnou Linku čistoty 800 113 336, kde mohou nahlásit své podněty a připomínky k úklidu v konkrétních lokalitách.

Nejčastějším a také nejcitelnějším (v každém slova smyslu) nešvarem, je problematika psích exkrementů. „Prvním krokem k vzájemnému bezproblémovému soužití lidí a psů ve městě je důsledné udržování čistoty. Povinnost uklízet psí exkrementy vyplývá ze zákona o přestupcích,“ doplňuje místostarostka Eva Štampachová. Pokud tedy uvidíte, že majitel po svém psu neuklízí, obrátit se můžete i na nejbližšího strážníka městské policie. „Dnes jsem měl také schůzku s ředitelem Obvodního ředitelství městské policie Prahy 11. Strážníci pravidelně při svých pochůzkách problematiku pejskařů řeší, ale bylo mi přislíbeno, že v těchto dnech se na ně zaměří ještě intenzivněji a důrazněji,“ říká na závěr starosta Mlejnský.


* Odbor životního prostředí spravuje na území celého Jižního Města síť speciálních košů na sběr psích exkrementů. Koše jsou pravidelně vyváženy, dezinfikovány a doplňovány ekologickými pomůckami, usnadňujícími sběr exkrementů. Ekologické pomůcky ve formě papírových souprav s lopatkou jsou rovněž zdarma k vyzvednutí přímo na odboru životního prostředí v úředních hodinách, nebo dle dohody s příslušnou pracovnicí odboru (tel. 267 902 331). Sebrané nečistoty mohou majitelé psů odkládat do všech sběrných nádob na komunální odpad. Podmínky pro rychlou a účinnou likvidaci exkrementů jsou zajištěny dostatečně, záleží tedy jen na dobré vůli a na míře odpovědnosti majitelů psů, jak je využijí.

Andrea Wolfová
Tisková mluvčí městské části Praha 11

Úklid chodníků

Úklid chodníků v úterý 11.1. kolem 11:00 hod.

P1010054

 

P1010071

 

P1010074

 

P1010065

 

P1010077

 

P1010090

 
 
11.1.2011 14:17:29 | přečteno 2102x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bytová komise
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Melodie filmového plátna
Kino klub Zahrada – Přes hranici
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Drum Circle s Petrem Šušorem
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Dopravní komise
MIKULÁŠSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka
HRANÍ BEZ HRANIC VIII.
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Předvánoční vycházka po Žižkovu
Jedenáctky-Quasi trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Kino klub Zahrada – Přání Ježíškovi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální s zdravotní komise
Mediální komise
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Adventní výlet do Tábora a ke klášteru Klokoty
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro strategické a územní plánování
Komise pro dotace a EU fondy
Bezpečnostní komise
Vánoční šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Petr Kocman s kapelou
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazzové Vánoce - Anna Kolingerová trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kino klub Zahrada – Nebe
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
TURISTICKÝ VÝLET STÁLE SVĚŽÍCH SENIORŮ
Česká mše vánoční Jakuba Jana Ryby
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Barokní Vánoce s Jaroslavem Svěceným
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load