Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Nemocné, nebezpečné stromy budou odstraněny

Silný vítr při prudkých změnách počasí upozornil na nebezpečí, kterými jsou samovolné pády nemocných stromů. Orgán ochrany přírody, tedy Odbor životního prostředí MČ Prahy 11 se z tohoto důvodu rozhodl ke krokům, které mají chránit obyvatele Jižního Města před následky náhlých samovolných pádů oslabených stromů.

Prohlášení vedoucího oddělení ochrany přírody, krajiny a zvířat z Odboru životního prostředí uvádíme níže:

Vážení spoluobčané,

v počátku „bouřkového období“ při současném střídání slunečného a deštivého počasí mohou nastat neočekávané a nebezpečné situace, kterým je nutné předcházet. Jistým varováním, že nelze podcenit nebezpečí ani u poměrně mladých výsadeb dřevin, jakých je na území Jižního Města většina, je poškození stromů, ke kterému došlo v nedávné době při nepříznivé povětrnostní situaci, např. ve vnitrobloku ulic Chalupkova a Hněvkovského. Vlivem silného větru zde padaly na přilehlý trávník i chodník silnější větve ze vzrostlých vrb bílých (viz první fotografie). Na místě musel zasahovat hasičský záchranný sbor a visící polámané větve z koruny stromů odřezávat. Ukázalo se, že stromy jsou ve špatném zdravotním stavu a musely být proto odborem životního prostředí ÚMČ Praha 11 neprodleně vykáceny. Shodná situace nastala i ve vnitrobloku ulice Michnova, kde vlivem zhoršených povětrnostních podmínek spadl jeřáb obecný, lidově zvaný jeřabina (viz druhá fotografie). Obě nenadálé příhody se naštěstí obešly bez zranění obyvatel.

Aby k podobným situacím již nedocházelo, či se snížila pravděpodobnost opakování na minimum, rozhodl se odbor životního prostředí ÚMČ Praha 11 přistoupit ke kácení těch dřevin rostoucích mimo les, které nejsou zcela zdravé a zároveň, které nejsou z dlouhodobého hlediska perspektivní, neboť byly vysazeny jako krátkodobá rychle rostoucí zeleň, se kterou se počítalo jako s dřevinami dočasnými, které budou v daném místě pouze do doby vzrůstu cílových výsadeb. A mezi tyto druhy patří i zmíněné vrby.

Městská část chce předejít možnému ohrožení obyvatel a snížit na minimum nebezpečí případného poškození majetku či dokonce zdraví občanů, ke kterému by mohlo dojít při samovolném pádu stromu či jeho částí při nepříznivém počasí. Orgán ochrany přírody, kterým je zdejší OŽP, intenzivně mapuje aktuální stav dřevin, které městská část Praha 11 na svém území spravuje, s jednoznačným cílem odstranit všechny suché stromy s viditelným poškozením koruny a kmene, jakým jsou zejména otevřené dutiny apod. Rozsahem a způsobem poškození dávají stromy signál, že jejich zdravotní stav není zcela v pořádku a zároveň může být narušená tzv. „provozní bezpečnost“.

Ve většině případů se jedná právě o stromy s křehkými větvemi, jakými jsou zejména zástupci rodu vrba a její křížence, dále v nepříznivých stanovištních podmínkách vysazený jeřáb obecný, bříza bílá či topol černý. Jak již bylo řečeno, nebezpečí samovolného pádu stromů či jejich částí je, při výrazně zhoršeném zdravotním stavu, velmi vysoké a stromy proto musí být odstraněny neprodleně.

OŽP zváží pokácení každého jednotlivého stromu, který roste ve veřejné zeleni Jižního Města. V žádném případě nepůjde o plošné kácení dřevin. V případě potřeby budou v podzimním termínu vysazeny nové výsadby zdravých a dlouhodobě perspektivních dřevin.

V případě potřeby bližších informací či oznámení stromu, který považujete za nebezpečný, se můžete obrátit na Ing. Vyskočila, z OŽP ÚMČ Praha 11, tel. 267 902 362.

Nebezpečné stromy

1 vrba bílá nebezpečná Hněvkovského

 

2 jeřáb Michnova

 
 
16.6.2009 10:29:15 | přečteno 2045x | Petr Krtička

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load