Na obsah stránky

Jazyk:ENDE
 

Nejasnosti ohledně úplaty -školného- v MŠ za děti -předškoláky- a děti s odkladem školní docházky

Dne 1. 1. 2012 vstoupil v platnost zákon č. 472 ze dne 20. 12. 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb. (Školský zákon). Změny vyplývající z tohoto zákona se týkají mj. bezplatnosti posledního ročníku mateřských škol.

V posledním ročníku se vzdělávají děti, které dovrší v daném školním roce věku šesti let, nebo děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Bezplatnost posledního ročníku je nově omezena jen na 12 měsíců (již s platností od 1.1.2012 - tedy je třeba úplatu požadovat ode všech předškoláků, kteří jsou ve školce déle než 12 měsíců).

Druhá podstatná změna se týká odkladů povinné školní docházky. Od 1.1.2012 musí být žádost zákonných zástupců dítěte doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Jak mohou tyto změny ovlivnit vstup dítěte do základní školy?

Každým rokem k zápisu do 1. tříd přicházejí šikovné a na školu připravené děti. Je u nich dobře rozvinuta hrubá i jemná motorika, grafomotorika, zraková i sluchová percepce, umí se pěkně a srozumitelně vyjadřovat, jsou sociálně zralé. Takovýmto dětem zkušený pedagog většinou doporučuje nástup do školy. Přesto jejich rodiče často žádají o odklad školní docházky. Své rozhodnutí zdůvodňují zvýšenou nemocností dětí, pozdějším datem narození (červenec, srpen), menším vzrůstem, ... Odložení školní docházky však nemusí být pro dítě prospěšné. Někdy se bohužel stává, že dobře zralé a na školu pozitivně motivované dítě po ročním odkladu o školu ztrácí zájem, je prostě „přezrálé“.

Změny ve školském zákoně vítáme, základním školám mohou zajistit přísun šikovných a na školu dobře připravených dětí,  zákonným zástupcům by mohly pomoci v těžkém rozhodování. Vždyť nástup do školy je pro dítě i celou rodinu velmi důležitým životním krokem.

Mgr. Lenka Derková
ředitelka Základní školy Campanus


 
Další informace jsou na webu www.praha11.cz v odkaze školství/aktuality ze školství v dokumentu Výklad k rozsahu bezúplatného vzdělávání v mateřské škole.
25.1.2012 17:01:20 - aktualizováno 27.1.2012 10:27:52 | přečteno 4679x | Petr Kefurt

Kalendář akcí >

Bytová komise
Kino klub Zahrada – Karel
Tradiční dušičkový průvod
Drum Circle s Petrem Šušorem
Komise pro strategické a územní plánování
Milionový údržbář
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Průdušky
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Nedělní pohádka pro děti: Bramborové království
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Přednáška pro seniory: „Prevence požárů v bytě“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Kontrolní výbor
Komise pro správu majetku a podporu podnikání
Dopravní komise
TANEČNÍ O SPOLEČENSKÉ ODPOLEDNE pro seniory
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
TURISTICKÁ PROCHÁZKA pro seniory: Přes Louštín do Krušovic
Přednáška v klubu seniorů Zdravá strava v seniorském věku
Jedenáctého na „Jedenáctce“
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Po stopách protagonistů stavovského povstání u příležitosti 400. výročí jejich popravy
KOMENTOVANÁ VYCHÁZKA pro seniory: Bílá Hora, jak ji ještě neznáte
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
CYKLOJÍZDA seniorek a seniorů: OD MOSTU K MOSTU
Karel Kekéši: Opět spolu a jen pro vás
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Sociální a zdravotní komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Šansony na tvrzi
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise informatiky
Melodie pro každého
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
O Sněhurce a sedmi trpaslících
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro likvidaci majetku
Komise pro výchovu, vzdělávání a národnostní menšiny
Vzpomínka na Václava Vačkáře
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Bezpečnostní komise
Bylo nebylo – Toymachine
Michal Foltýn: Houslový recitál
Jan Budař a piáno
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Jazz klub Tvrz: Lucia Chugai trio
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Pruhované panenky – O třech neposlušných kůzlátkách
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Tajemství jabloně
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Mediální komise
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Finanční výbor
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Komise pro seniory
Výbor pro územní rozvoj a životní prostředí
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
Klaunův Vánoční stromeček – Divadlo Bořivoj
Max Švabinský – Z kroměřížských parků do chodovské zahrady
 

Senior TAXI

Více

TV Expres

Více

Mobilní aplikace Praha 11 v mobilu

pohodlný přístup ke všem informací z webového portálu www.praha11.cz ve Vašem chytrém zařízení

Více

 

Důležité kontakty

Úřad městské části Praha 11
Ocelíkova 672/1
149 41 Praha 415

tel: 267 902 111

O-linka
800 104 300
obcanskalinka@praha11.cz

Úřední hodiny

Odbory: územního rozvoje, kancelář starosty, kancelář tajemníka, ekonomický, majetkoprávní, správy majetku

Aktuální úřední hodiny

Úřad MČ Praha 11 © 2003-2010  |  podatelna@praha11.cz  |  webmaster  |  prohlášení o přístupnostimapa webu  |  RSS | QSw| QSa
load